За повишаване на енергийната ефективност на сградния фонд и обществената инфраструктура се предвиждат малко над 293 млн. лв. по приоритетите "Интегрирано градско развитие" и "Интегрирано териториално развитие на регионите" на новата Програма за развитие на регионите 2021-2027 г. Това съобщи заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Стефан Аспарухов при откриването на Sustainability Forum Sofia, цитиран в съобщение на министерството.

До 2030 година в резултат на реализирането само на програмата за развитие на регионите се очаква подобряване на енергийните характеристики на над 2400 жилища, уточни зам.-министърът.

Повече от 263 млн. лв. са средствата за чист градски транспорт, велосипедна инфраструктура и инфраструктура за алтернативни горива.

"С общи усилия, придържайки се към "зеленото мислене", следвайки и прилагайки модерните технологии и практики, можем да създадем устойчива среда, отговаряща на европейските постижения. Стремим се да бъдем отворени и да споделяме максимално с всички заинтересовани страни, защото това е пътят към устойчивостта", коментира Аспарухов.

МРРБ работи и за стартиране на Програмата за енергийна ефективност в сградния фонд, която се финансира по Плана за възстановяване и устойчивост.

Заместник-министър Аспарухов обърна внимание на значението на меките мерки, които спомагат процесите на дигитализацията. Той отправи апел към общините да бъдат активни по отношение на общите устройствени планове, защото скоро трябва да се разработи единна информационна система, ГИС-базиран портал, който да стъпи върху действащи общи устройствени планове.