Наемите и продажните цени на жилищата в ЕС продължиха да се увеличават през третото тримесечие на 2022 г., като се повишиха съответно с 2,1% и 7,4% в сравнение с третото тримесечие на 2021 г. Това съобщи Европейската статистическа служба Евростат.

Цените на жилищата и наемите в ЕС нарастват с еднакъв темп между 2010 г. и второто тримесечие на 2011 г. Оттогава обаче цените на жилищата и наемите се развиват по собствен път. Докато наемите се увеличават стабилно през този период до третото тримесечие на 2022 г., продажните цени на жилищата се колебаят значително и от първото тримесечие на 2015 г. са във възходяща тенденция.

Графика: Евростат

След рязък спад между второто тримесечие на 2011 г. и първото тримесечие на 2013 г. цените на жилищата останаха повече или по-малко стабилни между 2013 г. и 2014 г. След бързо покачване в началото на 2015 г. цените на жилищата се вдигат по-бързо от наемите.

От 2010 г. до третото тримесечие на 2022 г. наемите са се увеличили с 18%, а цените на жилищата с 49%.

Цените на жилищата скочиха повече от два пъти заа периода в Естония, Унгария, Люксембург, Литва, Латвия, Чехия и Австрия

При сравняване на третото тримесечие на 2022 г. с 2010 г. цените на жилищата са се увеличили повече от наемите в 19 държави-членки на ЕС.

През този отчетен период цените на жилищата са се увеличили в 24 държави-членки на ЕС и са намалели в три. Повишили са се повече от два пъти в Естония (+199%), Унгария (+174%), Люксембург (+140%), Литва (+137%), Латвия (+134%), Чехия (+133%) и Австрия (+ 130%). Намаление се наблюдава в Гърция (-22%), Италия (-9%) и Кипър (-0,3%).

Графика: Евростат

Когато се сравняват наемите за третото тримесечие на 2022 г. с 2010 г. те са увеличили в 26 държави-членки на ЕС и са намалели в една, с най-висок ръст в Естония (+233%) и Литва (+151%). Спад е отчетен в Гърция (-24%).