Облекчава се режимът за търговия на открито, поставянето на оранжерии, както и изграждането на леки селскостопански постройки в урегулирани имоти.

Вчера в парламента бяха гласувани промени в Закона за устройство на територията (ЗУТ), които създават по-строги правила в полза на спокойствието на хората, живеещи в общността на дадено населено място и в същото време осигуряват административни облекчения за битови подобрения във вече урегулирани терени. Улеснява се и бизнесът с търговия на открито.

Това е един много успешен завършек на ползотворната работа на Парламентарната комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление в НС, чийто председател в 44-ото Народно събрание е съпредседателят на ПГ "Обединени патриоти" и зам.-председател на ВМРО Искрен Веселинов, цитиран в съобщение на партията.

Промените - колективна работа на МРРБ, МС и Комисията по регионална политика, са съгласувани с браншовите и професионалните организации, предприемачите, общините и строителния контрол. Те са изцяло в полза на хората и ще подобрят както средата за живот на всеки български гражданин, така и ще подпомогнат работата на бизнеса, отбелязват от ВМРО.

Във фейсбук Искрен Веселинов обяснява и приетите промени.

"По-строги правила в полза на общността:

- Ограничава се възможността да се строи по-високо от допустимото във вилните зони, зоните за ниско застрояване, и зона "А" и зона "Б" по Черноморското крайбрежие. Там често се появяваха сгради по 4 или 5 етажа, характерни за средно, а не ниско застрояване - сега тази практика ще се прекрати и ще съхраним средата за живеене.

- Няма да се допуска въвеждане в експлоатация на сгради без изградена инфраструктура.

- Спира се порочната практика ателиетата да бъдат записвани като помещения, в които не се живее, а впоследствие да се ползват като жилища.

Облекчения:

- Облекчават се условията за извършване на търговия на открито (чрез щандове, колички, грилове и хладилни витрини, щендери и др.) върху общинска собственост с разрешение на кмета на общината.

- Облекчават се собствениците на имоти при промяна на предназначението на сграда без извършване на строителни и монтажни работи. Досега, за да превърнеш магазина си в офис например, трябваше да платиш на проектанти по всички специалности и да чакаш месеци.

- При облекчени условия (без проект) се издава разрешение за строеж и за реконструкция и основен ремонт на покриви и постройки на допълващото застрояване - селскостопански и други обслужващи сгради (плевни, обори, летни кухни, гаражи, кочини и кокошарници).

- Отпада изискването за разрешение за строеж на кладенци, навеси, чешми, септични ями и временни тоалетни и леки постройки за инвентар и отоплителни материали.

- В полза на земеделските производители се намаляват изискванията за изграждане на оранжерии с площ от 200 кв. до 1000 кв. метра, включително парници с временна конструкция.

- Създава се единен публичен регистър по устройството на територията (електронен) към МРРБ, който да обедини в себе си всички регистри, водени от МРРБ, ДНСК и областните и общински административни органи. Към настоящия момент голяма част от тези регистри на са дигитализирани, достъпът до тях е ограничен и административно затруднен, което създава пречки за бизнеса и гражданите. Ще се улесни достъпът до информация и документация, необходима за извършване на съответната административна услуга, което ще облекчи както гражданите и бизнеса, така и самата администрация."