Революция в сектора на строителството ще се случи скоро в Университета в Патра, където ще бъде издигната първата в Гърция сграда, построена по метода на триизмерния печат, съобщава местният информационен сайт pelop.gr.

Преди няколко дни университетът обяви, че е подписал меморандум за сътрудничество с компанията за строителни материали "Ираклис" за изграждане на експериментална едноетажна постройка в университетския кампус с използването на съвременни технологии и иновативни материали.

За строителството за първи път в Гърция ще бъде използвана в реални условия технология за роботизиран триизмерен печат с бетон (3D Concrete Printing).

Технологията на триизмерния печат е сравнително нова в строителството. Това е метод за адитивно изработване, при който се произвеждат обекти чрез последователно нанасяне на слоеве от материал. Въпреки че в началото за суровина се използваше главно пластмаса, в "палитрата" му вече са навлезли различни метали, а напоследък и цимент за строителството на сгради.

Строежът на сграда с помощта на 3D принтер може да се извърши в рамките на няколко часа, т.е. за рекордно време, като в процеса се нанасят слоеве от специална циментова смеска. Строителството с триизмерно принтиране е много по-евтино заради по-ниската нужда от работна ръка и заради икономичната употреба на материалите.

Панайотис Димопулос, зам.-ректор по изследователската и развойната дейност на Университета в Патра, каза, че новата сграда ще промени кампуса и ще предостави на младите учени инфраструктура за развитие на иновативни идеи, защото ще функционира като център за иновативно предприемачество.

Строителната технология с триизмерно принтиране с високата си степен на дигитализация и автоматизация предоставя редица предимства:

  • Гъвкавост на проектирането - позволява изграждането на сложни конструкции с много извивки.
  • Бързина на строителството - времето за изграждане се намалява поне наполовина, което се потвърждава от пилотните и реалните приложения на технологията, които показват, че е възможно нанасяне на материал със скорост от 0,3 м в секунда.
  • Намаляване на отпадъците - ограничава се изхвърлянето на материал поради грешки, което позволява подобряване на екологичния отпечатък на строителството.
  • Намаляване на разходите за труд.

В рамките на меморандума за сътрудничество групата "Ираклис" ще предостави безплатно материалите за строителството и ще покрие разходите за проектирането и за самото изграждане на постройката. Ще бъдат използвани съвременни строителни материали с минимален въглероден отпечатък и високо съдържание на рециклируеми компоненти, както и материали с висока енергийна ефективност и добавена стойност.