До 1 януари 2027 г. всички търговски или обществени сгради ще трябва да достигнат най-малко клас "F" по скалата за енергийна ефективност на ЕС, а след това и клас "E" до 1 януари 2030 г. На жилищни сгради - индивидуални къщи или апартаменти - ще бъде дадено повече време, с изискване да достигнат клас "F" до 1 януари 2030 г. и клас "E" до 1 януари 2033 г. Тези оценки ще се основават на хармонизирана европейска скала, като най-лошо представящият се клас "G" съответства на 15-те процента най-малко ефективни сгради в ЕС, а клас "A" съответства на сгради с нулеви емисии.

За собствениците на имоти това е голяма промяна, което означава, че всяка сграда ще трябва да бъде реновирана най-късно до 2033 г., независимо дали е публична или частна, жилищна и нежилищна, наета или не. "Това е промяна на парадигмата и за първи път ЕС ще стигне толкова далеч, като постави пряко задължение за гражданите и бизнеса на ЕС да обновяват домовете и имотите си", каза Еманюел Кос от Международния съюз на собствениците на имоти (IUPO).

Според Европейската комисия новите стандарти EPBD ще подкрепят "Вълната на обновяването" на ЕС, която беше представена миналата година, с цел обновяване на 35 милиона жилищни единици. Но според собствениците на имоти броят може да е по-голям. В рамките на ЕС има приблизително 131 милиона жилищни и нежилищни сгради, според IUPO. Така че, ако 15% от тях са с оценка "G", а други 15% са с оценка "F", това означава, че поне 40 милиона сгради в целия ЕС ще трябва да бъдат реновирани до 2033 г., изчислява IUPO. "Това е херкулесова задача", каза Кос, като обърна внимание на липсата на квалифицирана работна ръка за постигане на целта. "Много държави-членки вече са изправени пред недостиг на строителни работници - особено на квалифицирани работници", отбеляза експертът.

"Ясно е, че това ще изисква значителни инвестиции", обясни висш служител на ЕС. "Но добрата новина е, че има и безпрецедентно много средства, които се предлагат за тази цел", добави той. По думите му "до 150 милиарда евро" могат да бъдат предоставени от бюджета на ЕС за прилагане на минимални стандарти за енергийна ефективност от сега до 2030 г.

3e-news.net