Ако има увеличение на търсенето на застраховки на домашно имущество, то е свързано повече с осъзнаването на нуждата от тази застраховка, а не толкова с природните бедствия. Това коментира пред Dir.bg изпълнителният директор и член на управителния съвет на Застрахователна компания "Лев Инс" АД Павел Димитров. 

Той беше потърсен във връзка с анкета в подкаст новините на Dir.bg, в която 47% отговориха с "Да" на въпроса "Застрахован ли е домът ви?". Чуйте какво каза изпълнителният директор и член на управителния съвет на ЗК "Лев Инс" Павел Димитров в подкаста "С какво ще запомним този ден?". С него разговаря Елза Тодорова: 

"Това не е първият случай, в който имаме такива природни бедствия, но не само сега, а и друг път, интересът е бил много мимолетен, в рамките на няколко седмици и след това хората сякаш пак забравят. И през 2004-2005 г. имаше наводнения, а след това и градушки. Говори се известно време, има някакъв интерес, който много бързо спада от тези, да ги наречем, случайни клиенти в застраховането", коментира Димитров. 

По думите му обаче все повече българи бюджетират и тази своя сигурност в месечните си или годишни разходи, като планират сключването на застраховка. 

Кой е рискът, срещу който хората най-често застраховат или пък не застраховат домовете си? 

Стандартните застраховки имущество, както е в Кодекса за застраховане, задължително включват рисковете "Пожар" и "Природни бедствия", като под природни бедствия не се има предвид земетресение. Най-евтиният вариант включва като минимум изсекване да се покрият пожарът и природните бедствия, различни от земетресения. Срещу допълнителна премия могат да се покрият вандализъм, кражба и всякакви други рискове, на които е изложено домашното имущество.

Дошло ли е време да се помисли за задължителна застраховка на недвижимото имущество?

Да. Мисля, че това много повече ще помогне на държавата, отколкото дотирането на пострадалите райони, тъй като със сигурност администрирането на такава задължителна застраховка, малко или много е свързано с отделянето на ресурс от държавата. Но по примера, по който в България например задължителна е "Гражданска отговорност" за автомобилите, компаниите имат възможност и система да извършат и задължително застраховане на жилищните сгради. Просто тук трябва да има законодателна инициатива и помощ от държавата най-вече.

Винаги можем да вземем за пример модели, които се прилагат успешно или не чак толкова в други, съседни на нас държави, както в Румъния или Турция, където има такива пулове за застраховане. Да речем, в Румъния се застраховат лимитирано тези жилища за сумите от 10 000-20 000 евро, като съответно биха покрили голяма част от щетите, които могат да настъпят с тези застраховани имоти. Всеки, разбира се, срещу допълнителна премия може да застрахова имота си до пазарната стойност.