От предварителните данни на Националния статистически институт (НСИ) става ясно, че в рамките на увеличеното с повече от 43% ново строителство на жилища през четвъртото тримесечие на 2021 г. на годишна база, почти 93% се дължи на новопостроени къщи и жилищни кооперации.   

Броят на въведените в експлоатация жилищни сгради през четвъртото тримесечие на 2021 г. е 1329, а новопостроените жилища в тях са 6430. Спрямо четвъртото тримесечие на 2020 г. сградите са с 401 повече, или с 43,2 на сто, а жилищата в тях нарастват с 2121, или с 49,2 на сто. 

Графика: НСИ
 

От въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради през четвъртото тримесечие на 2021 г. със стоманобетонна конструкция са 76,3 на сто, с тухлена - 20,5 на сто, с друга - 2,4 на сто, и с панелна - 0,8 на сто.

Най-голям е относителният дял на новопостроените къщи - 73,9 на сто, следвани от жилищните кооперации - 18,7 на сто, или общо 92,6%. В сравнение с четвъртото тримесечие на 2020 г. се наблюдава увеличение в броя на новопостроените къщи, жилищните кооперации, вили и сгради от смесен тип.

Графика: НСИ

Най-много жилищни сгради са въведени в експлоатация в областите София (столица) - 235 сгради с 2173 жилища, Пловдив - 175 сгради с 460 жилища, и Варна - 162 сгради с 1186 жилища в тях.

Най-висок е делът на новопостроените жилища с две стаи (41,9 на сто), следват тези с три стаи (32,8 на сто), а най-нисък е делът на жилищата с шест и повече стаи - 3,9 на сто.

Общата полезна площ на новопостроените жилища през четвъртото тримесечие на 2021 г. е 618,4 хил. кв. м, или с 48,5 на сто повече в сравнение със същото тримесечие на 2020 г., а жилищната площ се увеличава с 53,7 на сто и достига 492,1 хил. кв. метра.

Графика: НСИ

Същевременно средната полезна площ на едно новопостроено жилище намалява от 96,6 кв. м през четвъртото тримесечие на 2020 г. на 96,2 кв. м през същото тримесечие на 2021 година.

Най-голяма средна полезна площ на едно новопостроено жилище е регистрирана в областите Монтана - 208,9 кв. м, и Габрово - 192,2 кв. м, а най-малка: в областите Враца - 52,3 кв. м, и Благоевград - 67,9 кв. метра.