Една от целите на открития днес Зелен център (Green Finance & Energy Centre - think tank) за устойчиви финанси и енергетика е да бъде разработен борсов Зелен индекс, който да измерва ESG практики (екологични, социални и корпоративни). Индикаторът ще насърчава компаниите да въвеждат практики, насочени към въглеродна неутралност.

Това стана ясно по време на онлайн представянето на центъра, който е създаден по инициатива на Българска фондова борса (БФБ) и Българска независима енергийна борса (БНЕБ) и се осъществява в партньорство с министерствата на финансите и на енергетиката, Комисията за финансов надзор и Фонда на фондовете.

Зеленият център предложи и Харта за устойчиво икономическо развитие на България, която в рамките на представянето на центъра получи виртуално одобрение.

Регулациите са начинът, чрез които се удовлетворява стремежът на всички нас към устойчиво развитие на икономиката. Центърът ще даде възможност на инвеститорите да пренасочат инвестициите си към по-устойчиви технологии и стопански дейности, каза по време на представянето заместник-председателя на Комисията за финансов надзор (КФН) Мария Филипова. Тя подчерта, че регулаторната рамка ще помогне на европейската икономика да се трансформира в посока на неутралност към 2050 г. и за намаляване на емисиите.

"За постигането на целите е необходимо обаче усилието на цялата икономика, включително и финансовият пазар като се пренасочат средства за инвестиции в устойчиви сектори и по този начин се подпомогне извършването на прехода към въглеродно неутрална икономика", подчерта Филипова и призова за поддържане на прозрачна комуникация между органите, информираност и зачитане на правата на всички участници.

"Нашето поколение е последното може би, което може да предотврати вредата от човешкото влияние върху климата преди да е станало прекалено късно. Редица пъти споменахме думата устойчивост, но смятам че не трябва да я разглеждаме само в климатичен аспект", заяви от своя срана евродепутатът Ева Майдел. Визирайки пандемията и неотдавнашната криза с блокирането на Суецкия канал, Майдел посочи, че това води до размисъл "за начина, по който работим, как се случва икономиката ни, да ни накара да мислим как да сме по-устойчиви. Точно затова Зеленият център, по нейните думи, е и следващата крачка за икономиката.

"Виждаме, че все повече големи компании искат да инвестират там, където могат да използват 100% възобновяема енергия и да бъдат климатично неутрални. Точно в тази посока е и Хартата, която ще бъде подписана днес", посочи Майдел, която обърна внимание на следващите стъпки в законодателството за въглеродно неутрална икономика, които предстои да бъдат разгледани от Европейския парламент.

"Няколко пъти се направиха препратки към европейското законодателство. Да, в момента наистина изграждаме пълна рамка за устойчиви финанси. С нея целим да се създадат инструменти да се канализират инвестициите в устойчиви проекти, да се уеднаквят стандартите за екологосъобразна дейност и инвестиции. Знам че центъра (Зеления център) работи и по темата за таксономията", каза Майдел.

Тя обясни, че целта в работата на евродепутатите по втората версия на делегираните актове е да бъде направено така, че газът и преходните технологии да станат мост към чистата енергетика. "В противен случай преходът няма да е справедлив за голяма част от обществата в Европа и шансовете за реализиране на амбициозните цели ще намалеят драстично", посочи евродепутат Майдел.

Тя съобщи още, че до края на годината Европейската комисия ще представи предложение за стандарт за емисии за зелени облигации, както и екомаркировката на финансовите продукти на дребно. "Съвсем скоро ще започнем работа и по някои други важни законопроекти, включително и актуализиране на директивата за оповестяване на нефинансова информация", каза евродепутат Майдел и подчерта, че методологията за Индекс за устойчиви финанси на Зеления център може да допринесе за включване на България в международната организация за гаранции за произход по емисионна енергия.

В Зеления център участват близо 30 от най-авторитетните личности в страната и представители на заинтересованите страни по темите: бизнеса, държавните институции, НПО и браншовите организации, академичната общност и консултанти.

3e-news.net