Заплатите в частния сектор в Румъния са спаднали с 13 процента през първото тримесечие в резултат на влизането в сила на т.нар. фискална революция, предвиждаща прехвърляне на осигурителните вноски от работодателя към служителя, съобщава в. "Адевърул".

На фона на общата несигурност редица работодатели не са променили брутните заплати, като по този начин те са спаднали с 13 процента през първото тримесечие. Все пак, за да компенсират служителите си, компаниите са увеличили отпусканите премии с 68 процента, според анализ на компанията Смарттри.

"Тези стойности представляват ефектите от законодателните промени, които бяха направени в началото на годината. Въпреки че минималната заплата за страната се увеличи от 1450 на 1900 леи (еврото се разменя за 4,63 леи), това увеличение не доведе до нарастване на нетните приходи в същата степен, както би се очаквало. Напротив, заплатите претърпяха значителен спад през първите два месеца, какъвто не е регистриран през последните 2-3 години", коментира мениджърът на компанията Адриан Станчу.

Фискалните промени, които румънското левоцентристко правителство въведе от началото на 2018 г., предизвикаха серия от протести заради опасения, че новата система ще доведе до спад на доходите, въпреки че кабинетът обеща увеличения на заплатите на редица категории от държавния сектор.