Европейският парламент одобри във вторник законопроект, който предвижда нарушаването и заобикалянето на санкциите на ЕС да се наказва със затвор до пет години. Решението бе прието с 543 гласа "за", 45 "против" и 27 въздържали се, се отбелязва в съобщение на ЕП, за което предаде кореспондент на БТА. Текстовете предвиждат нарушенията да се възприемат като престъпление във всяка от страните в ЕС и да попадат в обхвата на общо определение.

Санкциите на ЕС засягат запор на имущество, включително криптовалути, забрани за пътуване, оръжейно ембарго и ограничения за бизнеса. Приемат се на равнище ЕС, но прилагането им зависи от държавите от ЕС, отбелязва ЕП. В някои от страните от ЕС определенията за нарушение на санкциите и свързаните с тях наказания са различни, се пояснява в съобщението.

За нарушения ще бъдат приемани:

  • неприлагане на мярката замразяване на средства;
  • неспазване на забрани за пътуване неспазване на оръжейно ембарго;
  • прехвърляне на средства към лица, подложени на санкции;
  • бизнес с държавни предприятия от държави, поставени под санкции;
  • предоставяне на финансови и (или) правни услуги в нарушение на санкциите.

За заобикаляне на санкциите ще бъде възприемано също укриването или прехвърлянето на средства, подлежащи на запор, укриването на истинската собственост на имущество.

При нарушения от страна на дружества съдиите ще могат да налагат възпиращи глоби, а при неумишлено неспазване на правилата за търговия с оръжие или изделия с двойна употреба ще бъдат постановявани наказания за проява на сериозна небрежност.

Законопроектът подлежи на допълнително одобрение от Съвета на ЕС и ще влезе в сила 20 дни след публикуването му в Официалния вестник на ЕС. Държавите от ЕС ще имат срок от една година, за да въведат промените в националното законодателство.

ЕС въведе повече от 40 пакета санкции по силата на общата външна политика и политика на сигурност, последно срещу Русия заради нападението над Украйна, отбелязва ЕП. Европейската комисия е установила, че непоследователното прилагане на санкциите на ЕС е подкопало тяхната ефикасност, се допълва в съобщението.