Домакинство на Световната среща за климата на ООН през 2024 г. ще е изключителна възможност за България. Дългосрочните икономически, политически и социални ползи ще са огромни. Това коментира пред 3eNews Юлиан Попов, политически съветник за Централна и Източна Европа на Европейската климатична фондация и бивш министър на околната среда и водите. Така той коментира представянето на кандидатурата на България за домакин за Световната среща за климата през 2024 г. от президента Румен Радев на настоящата среща за климата в Египет- COP27.

Българският държавен глава съобщи, че в рамките на Конференцията за изменението на климата в Египет ще представи кандидатурата на България за домакинство на международния форум през 2024 г. - COP29. Румен Радев призова за сериозни амбиции предвид възможностите на страната ни. България вече активно работи за одобрение на кандидатурата за домакинство. "Наред със стабилното геополитическо позициониране на страната, това ще има огромен принос към икономиката и към нашата социална система", заяви Румен Радев.

Дългосрочните икономически, политически и социални ползи ще са огромни. Предстои да се мине през формална процедура, да се получи съгласието на източноевропейската група в ООН, каза още Попов. След това се очакват множество преговори и логистична организация. Надявам се идеята да получи широка подкрепа в България, допълни още той пред 3eNews.

България най-сетне трябва да приеме Национална енергийна стратегия с фокус върху усилията за използване в максимална степен на богатите ни природни ресурси и включването им в зелен цикъл за производство и съхранение на енергия, каза вчера президентът Румен Радев пред журналисти в Египет, където държавният глава ръководи българската делегация за участие в 27-ата Конференцията на страните по Рамковата конвенция на ООН за изменението на климата (COP27), съобщиха от президентската институция.

"България има чудесни условия за производството на енергия от слънце, от вятър в акваторията на Черно море, както и традиции в ядрена енергетика, която трябва допълнително да се развива", заяви Румен Радев. Той подчерта, че страната ни следва да се възползва максимално и от системата си от хидротехнически съоръжения, която е най-развитата в Европа, за да произвежда и съхранява енергия от помпено-акумулиращи водноелектрически централи.

Държавният глава открои също така възможностите за внедряване на нови енергийни технологии в Маришкия басейн. "Трябва да положим усилия да запазим заетостта на хората и да работим за повишаване на благосъстоянието на региона", допълни Румен Радев. Като перспективни за развитието на Маришкия басейн президентът посочи условията за производство на зелен водород, както и проект, разработван от Минно-геоложкия университет и Техническия университет - София. Темата държавният глава обсъди на няколко срещи с ръководствата на двете учебни заведения, които работят по изследване на пространства под този регион за съхраняване на енергия в големи количества по екологичен и природосъобразен начин. Чрез фотоволтаична система с мощност над 12 гигавата и компресиране на въздух или вода има предпоставки с проекта да се затвори денонощният цикъл от производство на слънчева енергия и да се съхрани в големи количества за дълго време. "По този начин можем да балансираме и енергийните системи на страните около нас", съобщи вчера Румен Радев.

3е-news.net