Новорегистрираните безработни за периода 3 февруари - 31 май 2020 година са 180 185 души, показват данните на НСИ и Агенцията по заетостта. Постъпилите на работа за отчетния период от регистрираните в Бюрата по труда са 72 987 души.

За втора седмица (от 25 май до 31 май) НСИ отчита (по предварителни данни) повече наети, отколкото регистрирани нови безработни: 6523 срещу 4862.

Първият такъв период бе предходната седмица, която всъщност обърна негативния тренд - седмицата 18-24 май с резултат 8028 наети срещу 7225 новорегистрирани безработни.

Най-много регистрирани безработни през периода 3 февруари - 31 май 2020 г. има в София-град - около 25 000 души, следвана от Пловдив с малко над 16 000. Благоевград, Бургас и Варна отчитат по около 12 000 новорегистрирани безработни.

Най-много постъпили на работа от регистрираните в Бюрата по труда за периода има също в София - повече от 6500 души, в Пловдив - над 5500. В Благоевград броят на новонаетите е около 4000, в Бургас - около 4500, във Варна - също около 4000.

Графика: НСИ

Периодите с отчетени най-много безработни са седмиците 6-12 април (32 000 срещу 2985 постъпили на работа). Тогава в София като безработни са се регистрирали 4495 души, а са наети само 172-ма.

Следват седмиците 30 март - 6 април (25 630 новорегистрирани срещу 2876 новонаети) и 13-19 април (16 955 срещу 2089).

Графика: НСИ

През месец май регистрираните безработни са само 30 500, като от тези регистрирани безработни 25 600 са започнали работа, което показва, че всъщност този прелом да започне назначаване на повече лица, отколкото да бъдат регистрирани безработни, все още не е траен. Може би е време да се доразширят или да се дообогатят мерките и програмите, които има правителството по отношение на намаляване безработицата и увеличаване на заетите лица, коментира по БНР главният експерт "Пазар на труда" в КНСБ Атанаска Тодорова.