Все по-малко германски компании от сектора на промишлеността отчитат недостиг на материали и суровини, необходими за тяхната дейност. Това сочи най-новото изследване на мюнхенския институт "Ифо" (Ifo), данните от което бяха получени в БТА.

През август 24,4 на сто от фирмите, участвали в проучването, са обявили, че изпитват недостиг на материали и суровини, което представлява понижение спрямо 29,5 на сто от компаниите, включени в допитването през юли.

За първи път от юли 2021 г. делът на германските фирми от всички индустриални сектори, изпитващи проблеми с доставките, се понижава до под 50 на сто.

"Проблемите на бизнеса все повече са свързани с (намаляване на - бел.ред.) търсенето на продукцията му, отколкото с доставките на суровини и материали", посочва ръководителят на отдела за проучвания в германския институт Клаус Волрабе.