През 2020-a, годината, когато мерките за ограничаване на COVID-19 бяха масово въведени от държавите-членки на ЕС, емисиите на въглероден диоксид (CO2) от изгарянето на изкопаеми горива (главно петрол и петролни продукти, въглища, торф и природен газ) значително намаляват (с 10%) в ЕС в сравнение с предходната година, показват данните от ново проучване на статистическата служба "Евростат".

Емисиите на CO2 от използването на енергия допринасят главно за глобалното затопляне и представляват около 75% от всички емисии на парникови газове в ЕС. Те се влияят от фактори като климатични условия (например студена/дълга зима или горещо лято), икономическия растеж, численост на населението, транспорт и промишлени дейности.

Вредните емисии на CO2 от изкопаеми горива се генерират в държави, в които горивата се използват за производство на електроенергия, транспорт, производство на стомана и др. Следователно вносът и износът на енергийни продукти оказват влияние: например, ако въглищата се внасят за производство на електроенергия, това води до увеличаване на емисиите в страната вносител, докато, ако се внася електричество като такова, то няма ефект върху емисиите в страната вносител, тъй като тези емисии ще бъдат отчетени в страната износител, където е произведено електричеството.

Вредни емисии от използване на енергия в ЕС през 2020 г.,

Графика: Eurostat

Най-голямо е намалението в Гърция, най-малко в Малта, България е седма

Според изчисленията на "Евростат" вредните емисии са спаднали през 2020 г. във всички държави-членки на ЕС, като най-голям е спадът в Гърция (-18,7%), следвана от Естония (-18,1%), Люксембург (-17,9%), Испания (-16,2%), Дания (-14,8%), Чехия (-13,5%) и България (-13,4%).

Най-малки намаления са отчетени в Малта (-1,0%), Унгария (-1,7%), Ирландия и Литва (и двете -2,6%).

През 2020 г. във всички страни има явен спад в потреблението на изкопаеми горива (твърди въглища, лигнитни въглища, шистов нефт и петролни пясъци, нефт и петролни продукти и природен газ). Най-голямо намаление се наблюдава при всички видове въглища. Потреблението на нефт и петролни продукти също намалява в почти всички държави-членки, докато потреблението на природен газ намалява само в 15 държави-членки и се увеличава или остава на същото ниво в останалите 12.

Делът на възобновяемите енергийни източници нараства значително

За разлика от това делът на възобновяемите енергийни източници (особено вятърни, хидро и слънчеви) в производството на електроенергия нараства значително (> 80 Тераватчаса повече производство на електроенергия).

Целта на ЕС да стане въглеродно неутрален континент по отношение на климата е до 2050 г., за до помогне за ограничаване на опасното глобално затопляне, изисква зелен преход в индустриалните сектори чрез използване на технологии като възобновяеми водородни горива и съхранение на енергия.

Съдилищата във Франция и Германия постановиха, че страните трябва да направят повече за ограничаване на емисиите, докато нежеланието на Полша да се откаже от въглищата застраши достъпа й до финансирането на ЕС за зелен преход. Полша беше единствената държава-членка, която не се ангажира с неутралността на климата до 2050 г., когато блокът постави целта през 2019 година, посочва и агенция "Ройтерс", която представя и по-ясно таблица за намаляването на емисиите по държави.

Предварителните оценки на емисиите на CO2 от използването на енергия за 2020 г. се изчисляват от "Евростат" въз основа на обобщена месечна енергийна статистика за изкопаеми горива (нефт и петролни продукти, природен газ, въглища и торф) за годините 2019 и 2020. Тези месечни данни са официални данни, предоставени от държавите-членки на ЕС, уточняват от статистическата служба на Съюза.

3e-news.net