През 2020 година вредните емисии от изгарянето на гориво са намалели приблизително с 8 на сто в резултат на пандемията. И въпреки че нивата им отново нарастват с икономическо възстановяване, те никога повече няма да достигат нивата си от 2019 г. Очаква се от 2027 г. нататък те да спадат с 0.7% годишно до 2050 г.

Прогнозата е на изследователската компания BloombergNEF"s (BNEF) в последния им доклад за развитието на глобалната енергийна система през следващите 30 години, от който става ясно, че вредните емисии са достигнали своя връх през 2019 година. Въз основа на собствен сценарий за икономически преход BNEF стигат до извода, че силният спад в търсенето на енергия поради пандемията на коронавируса ще премахне емисиите от енергийния сектор на стойност, равняваща се на 2.5 години в периода от сега до 2050 г.

Тази перспектива се основава на огромно изграждане на супер конкурентна вятърна и слънчева енергия, усвояване на електрически превозни средства и подобрена енергийна ефективност в различните отрасли. Заедно - енергията от вятъра и слънцето ще представляват 56% от световното производство на електроенергия до средата на века. Те заедно с батериите и системите за съхранение ще заемат 80% от инвестициите, равняващите се на 15.1 трилиона долара в нови енергийни мощности, вложени в следващите 30 години, сочи прогнозата на BNEF. В допълнение нови 14 трилиона долара ще бъдат инвестирали в енергийната мрежа до 2050 г.


Какво още важно се казва в прогнозата - четете на 3е-news.net >>


Пиковите мощности на въглища в Китай през 2027 г. и Индия през 2030 г. ще се свият до 12% от световното производство на електроенергия през 2050 г. За разлика от въглищата, газът е единственото изкопаемо гориво, което ще продължава да расте с 0.5% на годишна база до 2050 г.

И по-конкретно употребата му при сградите ще се увеличи с 33 на сто и с 23 процента в индустрията, където има малко икономически изгодни нисковъглеродни заместители.

И все пак, въпреки напредъка на енергийния преход и намаляването на енергийното търсене, предизвикано от COVID-19, BNEF все още вижда, че емисиите от енергийния сектор поставят света в курс за повишаване на температурата от 3.3 градуса по Целзий до 2100 година.