Вноската, която "Лукойл" трябва да преведе за март във Фонд "Сигурност на електроенергийната система", е в размер на 3 398 111 лева, съобщи Министерството на икономиката и индустрията.

С влизането в сила през ноември 2023 г. на Закона за компенсиране на разходите на потребителите за транспорт, лицата, които произвеждат нефтопродукти от суров нефт с произход от Русия или изнесен от Русия, се задължават да правят месечни вноски за компенсиране на разходите на потребителите за транспорт.

Размерът на месечната вноска се определя от министъра на икономиката и индустрията в срок до 15-то число на текущия месец по формула, съгласно чл. 4, ал. 1 от закона.

Вноската за месец март 2024 г., в размер на 3 398 111 лева, е определена със Заповед № РД-16-359 от 12 април 2024 г. на служебния министър на икономиката и индустрията д-р Петко Николов.

Данни за изчислението на вноската са взети от:

1. Средномесечната цена за месец март 2024 г. на суров нефт сорт "Брент" на база статистически данни от U.S. Energy Information Administration for Europe Brent Spot Price FOB (Dollars per Barrel), както следва: 85.410 щатски долара за барел.

2. Средномесечна цена за месец март 2024 г. на суров нефт с произход от Русия или изнесен от Русия на база Решение (ОВППС) 2022/2369 на Съвета на ЕС от 3 декември 2022 година за изменение на Решение 2014/512/ОВППС относно ограничителни мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна, както следва: 60 щатски долара за барел.

3. Стойността на вноската в лева е изчислена при средномесечен курс на БНБ.

4. Агенция "Митници".

Вноската е върху нефтопродукти, произведени на територията на България от суров нефт с произход от Русия или изнесен от Русия за месец март 2024 г. за количеството литра нефтопродукти с код по КН 27 10, изведени от данъчен склад за месец март 2024 г., произведени от нефт с произход от Русия или изнесен от Русия, по подадени данни от Агенция "Митници".

В средата на март вноската, която "Лукойл" трябваше да преведе за февруари във Фонд "Сигурност на електроенергийната система", беше в размер на 13,250 млн. лева, припомня БТА.

На 15 февруари икономическото министерство съобщи, че вноската, която "Лукойл" трябва да преведе за януари 2024 г. във Фонд "Сигурност на електроенергийната система", е в размер на 27 439 423 лева.

През първата половина на февруари бившият министър на икономиката Богдан Богданов обяви по време на съвместно заседание на парламентарните икономическа и енергийна комисии, че вноската за декември, която "Лукойл" трябва да направи, е 69,9 млн. лева. Към момента сумата, която е внесена във фонда, е по-малко, каза тогава министърът. На същото заседание Александър Величков, заместник-председател на Надзорния съвет на рафинерията "Лукойл Нефтохим Бургас", съобщи, че "Лукойл (Нефтохим Бургас АД)" обжалва в съда формулата, по която Министерство на икономиката определя вноската, която трябва да внася в бюджета, съгласно Закона за компенсиране на разходите на потребителите за транспорт".

На 9 февруари Върховният административен съд отхвърли искането на "Лукойл Нефтохим Бургас" АД за спиране на изпълнението на Заповед № РД-16-33/15.01.2024 г. на министъра на икономиката и индустрията, свързана със Закона за компенсиране на разходите на потребителите за транспорт.