Министърът на икономиката и индустрията спази срока (15-то число на текущия месец) и определи вноска от 27 439 423 лева за януари 2024 г., която производителите на нефтопродукти от суров нефт с произход от Русия или изнесен от Русия (разбирай "Лукойл Нефтохим Бургас" АД) трябва да направят.

Вноската е уредена с влезлия в сила през ноември 2023 г. Закон за компенсиране на разходите на потребителите за транспорт, постъпва във Фонд "Сигурност на електроенергийната система" и компенсира разходите на потребителите за транспорт.

В своята заповед за определяне на вноската министърът на икономиката и индустрията взима за изходни данни няколко показателя.

1. Средномесечната цена за януари 2024 г. на суров нефт сорт "Брент" на база статистически данни от U.S. Energy Information Administration for Europe Brent Spot Price FOB (Dollars per Barrel) от 80,120 щатски долара за барел.

2. Средномесечна цена за месец януари 2024 г. на суров нефт с произход от Русия или изнесен от Русия на база европейските решения във връзка с ограничителни мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна - 60 щатски долара за барел (какъвто е определеният таван).

Министърът уточнява, че стойността на вноската в лева е изчислена при средномесечен курс на БНБ на лева към щатския долар (3), както и че ползва информация от Агенция "Митници" (4).

Вноската е върху нефтопродукти, произведени на територията на Република България от суров нефт с произход от Русия или изнесен от Русия за месец януари 2024 г. за количеството литра нефтопродукти (със съответен код), изведени от данъчен склад за същия месец, произведени от нефт с произход от Русия или изнесен от Русия, по подадени данни от Агенция "Митници".

На обсъждане в сряда в парламента стана ясно, че "Лукойл" все още не е внесъл цялата дължима сума по вноската за декември 2023 г. - определена от министъра на икономиката на почти 70 млн. лева.

Стана известно също така, че "Лукойл България" оспорва формулата, по която се пресмятат дължимите вноски. Въпросната формула е уредена със Закона за компенсиране на разходите на потребителите за транспорт (чл. 4, ал.1).

Вече има издадено съдебно решение на тричленен състав на Върховния административен съд, което отхвърля искането на "Лукойл Нефтохим Бургас" АД за спиране на изпълнението на заповедта на министъра на икономиката от 15 януари за определяне на декемврийската вноска.

Това решение "Лукойл" обжалва пред по-висша инстанция на ВАС.

Предмет на съдебния спор е именно формулата за определяне на вноската по четирите законоустановени параметъра.

Миналия месец правителството одобри и Програмата за финансова подкрепа на физически лица за транспорт. Тя е разработена от Министерството на труда и социалната политика и Министерството на икономиката и индустрията в изпълнение на Закона за компенсиране на разходите на потребителите на транспорт. По силата на този регламент събраните във фонд "Сигурност на електроенергийната система" месечни вноски върху нефтопродукти, произведени в България от суров нефт с произход от Русия, ще се разходват за компенсиране на разходите на потребителите за транспорт по ред и условия, които Министерският съвет определя.