"Възраждане" обяви кандидатите си за шефове на Българската народна банка (БНБ) и на Сметната плата. 

Кандидатурата на партията за управител на БНБ е д-р Любомир Христов. Той е с над 30-годишен опит в сферата на банковото дело. Има докторска степен по макроикономика. Бил е член на Управителния съвет на банката и шеф на Централния депозитар. В момента е член на консултативната група по ценни книжа на ЕС. 

Кандидатурата му бе представена от Костадин Костадинов в кулоарите на парламента. "За нас като трета политическа сила е огромна чест, че д-р Христов прие да бъде наша номинация", заяви лидерът на "Възраждане". 

Д-р Любомир Христов пък посочи, че БНБ е най-важната регулатора инструкция. Смята да работи стриктно по закона и тя да остане "българска и народна", ако бъде избран за гуверньор. Той посочи и че екипът на БНБ е най-подготвеният от цялата държавна администрация и ще разчита на него. Няма да толерира сътресения. 

За Христов референдумът за защита на българския лев е "много смислен" и той го подкрепя.

Д-р Любомир Христов е кандидатът на „Възраждане“ за управител на БНБ

Снимка: БТА

Кандидатурата за председател на Сметната палата пък стана ясна от прессъобщение на партийната централа.

Нина Стоименова има над 25-годишен опит в сферата на одита, административното и финансово право, финансите и финансовия контрол.

Завършила е висше образование с образователно-квалификационна степен "магистър" в Университета за национално и световно стопанство - София и е с придобита специалност "Маркетинг и мениджмънт", както и професионална квалификация по счетоводство, финанси и контрол към института за следдипломна квалификация към същия университет.

През последните 12 години е била лектор в редица институции, университети и агенции - в Софийския университет "Св. Климент Охридски", Пловдивския университет "Паисий Хилендарски", Института по публична администрация към Министерски съвет и Агенция за икономическо развитие във Варна.

Професионалния си опит започва през 1997 г. като младши експерт в Селскостопанската академия, а от 1999 г. до 2004 г. преминава през позициите старши счетоводител и главен експерт към дирекции "Финансово-стопански дейности" и "Маркетинг". От 2005 г. е главен експерт към Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, а от 2007 г. става главен експерт към Дирекция "Национален фонд" към Министерство на финансите.

През 2021 г. става заместник главен директор на Главна дирекция "Стратегическо планиране и програми за регионално развитие", след което и заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството.

Нина Симеонова е кандидатът на „Възраждане“ за председател на Сметната палата

Снимка: Пресцентър "Възраждане"

Участва във финансовото управление и контрол на средствата по европейски програми, включително свързани с координация, контрол, одит на инвестиции и реформи по Националния план за възстановяване и устойчивост от януари 2022 г. досега. Член е на Института на вътрешните одитори в България, а от 2013 г. до 2019 г. на работната група към Министерски съвет за борба с нередности и измами при усвояване на европейски средства.

Вчера "Възраждане" номинира д-р Тодор Хинов за управител на Националната здравноосигурителната каса (НЗОК).

Парламентът прие на 23 юни процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за председател на Сметната палата, представяне и публично оповестяване на документите и изслушването на кандидатите в Комисията по бюджет и финанси, както и процедурата за избор от Народното събрание. Предложения за кандидати се внасят в писмена форма до Комисията по бюджет и финанси чрез председателя на Народното събрание в 7-дневен срок от приемането на тези процедурни правила. Кандидатите ще бъдат проверявани за принадлежност към бившата Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия.