До края на годината българските производители и потребителите ще плащат екотакса за рециклиране на отпадъците от текстил, съобщи БНР. Евродиректива, която влиза в сила от първи януари догодина, задължава страните-членки да осигурят разделно събиране за повторна употреба и преработка.

Това означава, че екотаксите трябва да се въведат преди тази дата, за да могат производителите да финансират събирането и рециклирането на отпадъка.

Новите европейски правила имат за цел да намалят количествата на отпадъците от текстилната индустрия, която е четвъртият най-голям замърсител след хранителната, строителната и мобилната. Производителите на текстил ще бъдат задължени да покриват разходите за управление на текстилния отпадък като заплащат продуктови екотакси, обясни Невена Давидова от Българска асоциация кръгов текстил.

Разходите за производителите ще оскъпят текстилните изделия и за потребителите.

Ще се засегна сегментът с по-ниско качество на артикулите, за по-качествените продукти не би трябвало да се отрази съществено, каза експертът.

Очаква се мерките да стимулират инвестициите в научно-изследователската и развойната дейност и създаването на по-издръжливи тъкани и изделия за производството на текстил от текстил.

"Това, което трябва да се уточни е законодателната рамка и как да се управляват въпросните продуктови такси", добави Давидова.