Валери Симеонов и група от 6 депутати от НФСБ предлагат да се забрани организирането на хазартни игри, включително разпространението на билети, фишове, талони, както и плащането на печалби за хазартни игри, от лица, от обекти или верига от обекти, които не са лицензирани от Държавната комисия по хазарта.

Предложението си депутатите са направили с проект за промени в Закона за хазарта, внесен днес, 16 януари, в Народното събрание.

В проекта се предлага още търговските обекти, в които се продават талони за участие в моментни лотарийни игри също, както игралните зали и игралните казина, да се намират на не по-малко от 300 метра от училища, от домове за деца, лишени от родителски грижи, освен ако се намират в хотели, категоризирани с категория четири или пет звезди (както е описано в чл. 44, ал.1 от закона).

Групата депутати предлага ограничаване на лотарийните игри със създаването на нов текст в закона: "Лотарийни игри, с изключение на томбола, бинго, кено и техните разновидности, могат да се организират само от Държавно предприятие "Български спортен тотализатор" след получаване на съответния лиценз".

Във връзка с това ограничение в преходните и заключителните разпоредби на закона депутатите предлага да се запише, че лицензите за организиране на лотарийни игри, с изключение на томбола, бинго, кено и техните разновидности, които са издадени на лица, различни от Държавно предприятие "Български спортен тотализатор", се прекратяват три месеца след влизането на закона в сила. В същия момент спират и игрите по тези лицензи.

В средата на 2018 г. Валери Симеонов предложи продажбата на талони да бъде ограничена до специализираните за хазартни игри места - т.е. лицензираните като такива пунктове, казина. С проект за промени в Закона за хазарта Симеонов тогава настояваше да се ограничи и рекламата на тези игри, имайки предвид телевизионните предавания, в които показват спечелилите от игрите с талони. Проектозаконът обаче не получи достатъчно подкрепа, дори не стигна до гласуване в комисии.