До няколко месеца на пазара в Сърбия ще има торбички, които ще се правят от хранителни отпадъци вместо от найлон, информира сръбската държавна телевизия РТС, цитирана от БТА. Това е едно от 16-те наградени нови бизнес решения за ускоряване на зеления преход на сръбската икономика. Проектите са финансово подкрепени от ЕС в рамките на проекта "ЕС за Зелен дневен ред в Сърбия".

Хранителните отпадъци, които сега се изхвърлят, ще се използват за производство на торбички, чинии, чаши, фолио. Това допринася за намаляване на количеството органични, биоразградими отпадъци, ще бъдат намалени и отпадъците от изделията за еднократна употреба.

Успяхме да получим материал, който е доказано нетоксичен чрез обработка на няколко етапа. Защитихме процеса на производство на материала с европейски патент и получихме сертификат на ниво Европейски съюз. Материалът е нетоксичен и се разгражда без никакви добавки по естествен начин, казва Марина Цвиянович от "Еко био инвест".

Прилагането на наградените решения ще допринесе за намаляване на емисиите вредни газове, увеличаване на степента на рециклиране и преминаване към възобновяеми енергийни източници.

Наградените решения бяха избрани измежду 140 предложения и получиха финансова подкрепа от 726 000 евро. Инициативата е на стойност 16,5 милиона евро, осигурени от ЕС и правителствата на Швеция, Швейцария и Сърбия.

Обявена е и нова обществена покана за финансиране на зелени решения, която е отворена до края на 2026 г.