Единайсет компании са подали заявления за участие за изграждане на междусистемна газова връзка България - Сърбия на българска територия, показва справка на сайта Агенцията за обществени поръчки (АОП), предаде БТА.

Те са се кандидатирали за инвестиционно проектиране - фаза работен проект, доставка на необходимите материали и оборудване, изграждане и въвеждане в експлоатация на обект: "Междусистемна газова връзка България - Сърбия на българска територия". Възложител е "Булгартрансгаз".

Всички оферти са подадени в последния ден - 22 февруари. Дата на отваряне на заявления/оферти е посочена 23 февруари. Предстои да бъде обявена датата на отварянето на ценовите предложения.

В сайта на АОП се уточнява, че минимални изисквания за допустимост по отношение на икономическото и финансово състояние на участниците, които желаят да подадат оферти за изграждането на междусистемна газова връзка България - Сърбия на българска територия, са те да имат реализиран оборот от дейността в размер на поне 35 млн. лева в последните три финансови години. Освен това в последните пет години изпълнителят трябва да е участвал в строителство (ново строителство или реконструкция или основен ремонт) на газопровод, изпълнен от стоманени тръби на заварка, положен подземно, преминаващ извън урбанизирани територии, с дължина не по - малко от 15 км непрекъснат участък, условен диаметър DN по-голям или равен на 700 мм и проектно налягане над 1,6 МРа.

Участниците ще трябва да изготвят инвестиционен проект за всяка една фаза на проекта, да доставят материалите за строителство и оборудване, както и да извършат строително-монтажните работи. В изискванията към тях е и въвеждане в експлоатация на газовата връзка между двете страни.

Прогнозна стойност на проекта (без ДДС) е 143 559 450,00 лв., се посочва на сайта на АОП.