Съвместният изследователски център (JRC) на Европейската комисия завършва доклад за безопасното боравене с радиоактивни отпадъци, което може да бъде съдбоносно за бъдещето на европейската ядрена индустрия, предупреждава Euractiv. Очаква се експертният документ да класифицира ядрената енергетиката под таксономията (класификация, която включва правилата, теорията, методите и приложението им) на ЕС за зелено финансиране. Според Euroactiv, индустрията става все по-изнервена от плановете на Европейската комисия да направи оценка на безопасността при работа с радиоактивни отпадъци.

Докладът, който се очаква да бъде завършен до края на февруари или началото на март, може в крайна сметка да признае ядрената енергетика като "преходно гориво" съгласно правилата на ЕС за зелено финансиране, или напротив, необратимо да я заклейми като замърсяваща енергия, която има "значително вреда "за околната среда.

"Големият проблем за нас с таксономията е, че тя ще позволи на допустимите компании да имат достъп до финансиране и фондове, които имат по-нисък лихвен процент", каза Джесика Джонсън, директор по комуникациите във Foratom, търговската асоциация, представляваща ядрената индустрия в Брюксел. "Това означава, че разходите за финансиране биха могли да бъдат по-ниски, ако имат достъп до тези средства, тъй като размерът на лихвите, които ще трябва да върнат, е много по-малък", каза тя.

3е-news.net

Полша, Чехия и България планират да построят нови ядрени реактори, за да намалят зависимостта си от въглища и да изпълнят климатичните цели на ЕС, припомня европейската медия.

Но класификацията на ядрената енергия по правилата за зеленото финансиране на ЕС може да има отражение върху размера на финансовата подкрепа, която правителствата ще могат да предоставят за нови проекти съгласно изискванията на ЕС за държавна помощ. А правилата за помощта се очаква да бъдат преразгледани тази година.

"Видяхме неотдавнашни консултации относно държавна помощ, където се прави позоваване на регламента за таксономията, което предполага, че в бъдеще може да има някаква връзка", каза Джонсън и добави, че не е ясно какво ще се случи с този въпрос.

Частните банки не са склонни да предоставят заеми за нови ядрени проекти, освен ако правителствата разполагат със значителни финансови гаранции и държавна помощ. За разлика от това възобновяемите източници са по-евтини за изграждане и предлагат много по-бързи графици за доставка и по-бърза възвръщаемост - все повече без държавна подкрепа.