Годишната инфлация в ЕС се е повишила до 11,5 на сто през октомври, а в еврозоната - до 10,6 на сто спрямо съответно 10,9 на сто и 9,9 на сто през септември, съобщи БТА, като се позова на европейската статистическа служба Евростат.

През октомври миналата година инфлацията в ЕС бе 4,1 на сто, а в еврозоната - 4,4 на сто, припомня ведомството.

За България данните по хармонизирания индекс на потребителските цени (ХИПЦ - HICP)* сочат темп от 14,8 на сто, което е спад след нивото от 15,6 на сто през септември.

Националният статистически институт (НСИ) отчете за страната ни по-рано тази седмица годишна инфлация от 17,6 на сто за октомври - изчислено по Индекса на потребителските цени. 

По данните на Евростат през октомври най-ниска годишна инфлация е отчетена във Франция (7,1 на сто), Испания (7,3 на сто) и Малта (7,4 на сто), а най-висока - в Естония (22,5 на сто), Литва (22,1 на сто) и Унгария (21,9 на сто). Спрямо септември годишната инфлация се е понижила в 11 страни членки, останала е стабилна в три и се е повишила в 13.

Графика: Евростат

Най-голям принос за темпа на инфлацията в еврозоната имат цените на енергията (4,44 процентни пункта), храните, алкохола и тютюневите изделия (2,74 процентни пункта), услугите (1,82 процентни пункта) и неенергийните промишлени стоки (1,62 процентни пункта).

*ХИПЦ е сравнима мярка на инфлацията на държавите от ЕС. Той е един от критериите за ценовата стабилност и за присъединяването на България към еврозоната. ХИПЦ, както и ИПЦ, измерва общото относително изменение в равнището на цените на стоките и услугите. Двата индекса се изчисляват от една и съща кошница от стоки и услуги и от едни и същи цени, но се различават по използваните тегла. ХИПЦ се изчислява с тегла, представляващи относителните дялове по групи стоки на индивидуалното и колективното потребление на всички домакинства (включително институционалните и чуждестранните) на икономическата територия на страната. Основен източник на информация за теглата са данните от националните сметки.