През третото тримесечие на 2019 година 2,6 милиона души в ЕС (20,2 процента от всички безработни през второто тримесечие) са си намерили работа, информира европейската статистическа служба Евростат на сайта си.

През отчетния период 7,3 милиона души (56,3 процента) са продължили да бъдат без работа, а 3 милиона (23,5 процента) от безработните са станали икономически неактивни.

От заетите през второто тримесечие на 2019 година 2,3 милиона (1,4 процента) са останали без работа през третото тримесечие, а 3,7 милиона (2,4 процента) са преминали в етап на икономическа неактивност.

От хората, които най-напред са отчетени като икономически неактивни през второто тримесечие на 2019 година, 3,4 милиона (3,4 процента) са започнали работа през третото тримесечие, а 3,4 милиона (3,4 процента) са преминали в категорията на безработните.

В България през третото тримесечие на миналата година 20 000 безработни са си намерили работа, сочат данните, публикувани от Евростат.