Тристранният съвет разгледа предложението на кабинета за двойно увеличение на командировъчните за страната. Дневните пари за пребиваване по работа в чужбина се вдигат според стандарта на живот в съответната страна. Размерът на командировъчните не е променян от 25 години.

След заседанието вицепремиерът и министър на труда и социалната политика Лазар Лазаров каза пред журналисти, цитиран от БТА, че предложенията за промени в двете наредби - за командировъчните в страната и за тези в чужбина, ще влязат в дневния ред на заседанието на Министерския съвет (МС) в сряда, 22 март.

Синдикатите и работодателите са подкрепили двете наредби. Според Българската търговско-промишлена палата (БТПП) обаче, някои от предложените разпоредби не трябва да бъдат предмет на колективното трудово договаряне, стана ясно от думите на Лазар Лазаров. Но по принцип БТПП подкрепя проекта на наредба, каза министърът, цитиран от БТА.

С постановлението на МС за изменение и допълнение на Наредбата за служебните командировки и специализации в страната, предложен от Министерството на труда и социалната политика, се предвижда увеличение на минималния размер за дневните разходи при командировка от 20 лв. на 40 лв. Според Лазаров, данните на Националния статистически институт за инфлацията в периода януари 2008 - декември 2022 г. показват, че предложението гарантира адекватен размер на дневните командировъчни.

Изцяло подкрепяме възможността двойният размер на командировъчните средства да бъдe определян по решение на командироващия, по решение на колективния орган, или в рамките на колективното договаряне, каза още Лазаров.

Проектът на постановление на МС за изменение в Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина, внесен от Министерство на финансите, дава предложение за повишение на дневните командировъчни съобразно жизнения стандарт в държавата, в която се предвижда да пътува командированият. Така сумата за дневни пари в Европа може да варира от 39 евро (за Словакия) до 59 евро (за Великобритания).

Предвидена е отмяна на необходимостта командировъчните да се заверяват с подпис и печат, това ще е възможно и по електронен път. Но Лазаров отбеляза, че заверката на документите на практика не отпада. По думите на министъра начинът, по който командированият ще отчете работата си, ще бъде записан в заповедта за командироване.

В коментар след заседанието Любослав Костов от КНСБ каза, че по-обективен измерител, когато се отчита темпът на актуализиране на командировъчните, трябва да бъде цената на храните, тъй като потреблението на хората, които са командировани, е ориентирано към стоки и услуги от малката потребителска кошница.

Ваня Григорова от КТ "Подкрепа" отбеляза, че увеличението на размера на командировъчните в страната е трябвало да се случи много отдавна. Изразяваме опасенията си, че след като не бяха приети нашите искания размерът на командировъчните да бъде обвързан с обективен показател, ще последва дълъг период, през който размерът им ще остарее, отбеляза синдикалният представител.

Проучването ни показа, че 97% от анкетираните одобряват промените в наредбата за страната и 85% одобряват наредбата за промените в чужбина, каза на свой ред председателят на БТПП Цветан Симеонов, цитиран от БНТ.