В нов изследователски доклад, публикуван в академичното списание Nature, учени от Европа, Великобритания и Австралия оспорват предположението, че по-богатите държави могат да продължат да преследват непрекъснат икономически растеж, като същевременно поддържат идеята, че може да бъдат избегнат най-тежките последици от изменението на климата. Изследователите твърдят, че само технологиите няма да бъдат достатъчни, за де справи светът с климатичните промени, съобщава специализираната интернет платформа за енергийни новини и анализи Reneweconomy.com.

Изследователите казват, че десетилетията забавяне на действията по глобалните емисии сега по-богатите страни ще трябва да направят промени в начина на живот, ако има надежда за ограничаване на глобалното затопляне само до 1,5 градуса по Целзий.

"Тъй като през последните десетилетия не сме прилагали значителни намаления на емисиите, когато е трябвало, сега трябва да намалим емисиите бързо и както никога досега не сме правили подобно нещо", казва един от авторите на доклада, професор по физика от Университета в Сидни Манфред Лензен.

"Не можем да поддържаме повишаване на температурата под 1,5 градуса само с помощта на технология - за съжаление това ще изисква промени в начина на живот в богатите страни."

Изследователите поставят под въпрос жизнеспособността на технологиите, които се рекламират като потенциално бъдещо решение за намаляване на емисиите на парникови газове, като твърдят, че е рисковано да се предположи, че технология като тази за улавяне и съхранение на въглерод могат да играят съществена роля за намаляване на глобалните концентрации на парникови газове.

"Алтернативните стратегии за отстраняване на емисиите CO2, като директно улавяне и съхранение на въглерод във въздуха (DACCS), могат да избегнат някои от тези проблеми. Но те биха могли да използват до 50 % от сегашното производство на електроенергия в света, за да постигнат скоростите на премахване на въглеродните емисии, предвидени в съществуващите сценарии. А това прави още по-трудна декарбонизацията на глобалните енергийни доставки", пише доклада.

Според неговите автори, все повече учени смятат, че зависимостта от технологиите за отрицателни емисии е спекулативна и рискова.

"Ако този подход се провали, ще бъдем заключени във високотемпературна траектория, от която би било невъзможно да избягаме", предупреждава докладът.

В Австралия правителството на Морисън възприе подход "технология, а не данъци" към политиката в областта на климата, като заяви, че като фокусира правителствените ресурси върху селекция от избрани приоритетни технологии, може да успее да постигне намаляване на емисиите на парникови газове, без да налага цена на въглерода, припомня Reneweconomy.com.

Но в новия си доклад изследователите твърдят, че много климатични сценарии, използвани от правителствата, са направили рискови предположения относно способността на новите технологии да постигнат значително намаляване на емисиите на парникови газове, без да се отразяват съществено върху сегашния начин на живот.

Изследователите смятат, че подобни предположения могат да бъдат опасни, а политиците трябва да бъдат отворени за идеята, че може да са необходими промени в начина на живот заради климатичните промени. Така и предположенията за бъдещия икономически растеж може да се наложи да бъдат оспорени в крайна сметка.

"Учените повдигнаха сериозни въпроси относно рисковете от технологиите за отрицателни емисии и възможността за достатъчно откъсване на икономическия растеж от нарастващите емисии. Тези подходи може да не са адекватни за справяне с кризата, пред която сме изправени", каза съавторът на доклада и гостуващ старши сътрудник в Лондонското училище по икономика и политически науки, д-р Джейсън Хикел.

"Ние залагаме на бъдещето на човечеството и на останалия живот на земята поради предположението, че БВП трябва да продължи да расте в богатите страни", добави той пред Reneweconomy.com.

Според интернет платформата, изследователите предлагат правителствата да се стремят към постигане на социален прогрес с други средства, включително чрез по-директно справяне с причините за неравенството, увеличаване на заплатите и подобряване на достъпа до образование, здравеопазване и жилища на достъпни цени.

3e-news.net