Националният съвет за тристранно сътрудничество НСТС ще има днес онлайн заседание, на което ще обсъди проектите на бюджета за 2021 година, актуализирана средносрочна бюджетна прогноза за периода 2021-2023 г., бюджета на държавното обществено осигуряване и бюджета на Здравната каса за 2021 г.

Приоритетите на Бюджет 2021 са политиката по доходите, образованието, политиката в областта на здравеопазването, социалната политика, пенсионната политика и политиката в областта на отбраната.

Предвижда се увеличение на размера на минималната работна заплата от 1 януари 2021 г. на 650 лв., като размерът от 650 лв. ще се запази през 2022 и 2023 година. За 2021 г. са планирани целогодишно средства за осигуряване на увеличението с 30 на сто от 1 август 2020 г. на разходите за персонал на системите на органи и администрации, които са натоварени с дейности по овладяване на пандемията и последствията от COVID-19, в т.ч. за служители на първа линия, които бяха включени в социално-икономическия пакет на правителството.

Бюджет 2021 предвижда и увеличение с 10 на сто на бюджетните заплати.

В проектобюджета на ДОО се залага от 1 януари 2021 г. минималният размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст да се увеличи от 250 лева на 300 лева месечно (увеличение с 20 на сто). От 1 януари 2021 г. максималният размер на получаваните една или повече пенсии се увеличава от 1200 лев на 1440 лв. (увеличение с 20 на сто) .

Предвижда се от 1 юли 2021 г. пенсиите за трудова дейност, отпуснати до 31 декември 2020 г., да се осъвременяват с 5 процента.

Процентът за всяка година осигурителен стаж в пенсионната формула се запазва на достигнатото през 2019 г. ниво от 1,2 на сто.

През първите три месеца на 2021 г. е предвидено да продължи изплащането на допълнителни суми към пенсиите на всички пенсионери в размер на 50 лв.

В проектобюджета е заложено да се увеличи минималният дневен размер на обезщетението за безработица на 12 лв., а максималният дневен размер да се запази в размер на 74,29 лв. Запазва се периодът на изплащане на паричното обезщетение за бременност и раждане - 410 дни и размерът на обезщетението за отглеждане на дете до двегодишна възраст - 380 лв.

Увеличава се минималният осигурителен доход за самоосигуряващите се от 610 лв. на 650 лв.; запазва се минималният осигурителен доход за регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители - 420 лв.; запазва се максималният осигурителен доход за всички осигурени на 3 000 лв.

Работодателите се обявяват против увеличаването на минималната заплата в период на криза и ръст на безработицата. Отново се обявяват против заплащането от предприятията на първите три дни от болничните, както и плащането от предприятията на отпуск за времето на ползване на отпуск по майчинство, допълнителното възнаграждение за прослужено време. Те не одобряват и политиката за увеличение на пенсиите, тъй като според бизнеса заложеното изкривява връзката осигурителен принос - размер на пенсията и не стимулира хората да се осигуряват на реални доходи.

Синдикатите се обявиха против замразяването на обезщетението за втората година от майчинството, като КНСБ поискаха то да стане поне 440 лева , а от КТ "Подкрепа" са за увеличаване с 50 на сто.

Синдикатите искат и да се преоцени задържането на максималния осигурителен доход на 3000 лв. , като от КНСБ настояват той да се увеличи поне с ръста на МРЗ за страната и да се установи на 3200 лв. КТ "Подкрепа" настоява да бъде възприет някой от предложените от синдиката варианти - увеличение на максималния осигурителен доход на 5000 лв. или отпадането на тавана въобще.

Синдикатите се обявиха и за увеличение на обезщетението за безработица, като предожението на КНСБ е да се увеличи (макар и не от началото на годината) минималният размер на обезщетението на 17 лв., а на КТ "Подкрепа" искането е минималното обезщетение за безработица да стане 60 на сто от минималната работна заплата - 18,60 лв., а максималното дневно обезщетение за безработица да стане 85,70 лв.

От КТ "Подкрепа" възразиха, че им е било дадено много малко време да се запознаят с проекта на закон за държавния бюджет.