Министърът на икономиката Лъчезар Борисов e подписал три сертификата за инвестиции по реда на Закона за насърчаване на инвестициите (ЗНИ) на обща стойност 8.3 млн.лв., съобщиха от ресорното ведомство. С новите инвестиции се предвижда разкриването на близо 300 нови работни места.

Две от инвестициите на "Фармалекс България" и на "БАДЕР България" получават сертификат клас "А", а третата инвестиция на "РОК 7" ЕООД - сертификат клас "Б".

Икономическият министър посочил, че според предварителните данни през третото тримесечие на годината инвестициите започват да се възстановяват. По думите му растежът им в структурата на БВП през третото, спрямо края на второто тримесечие е 4.3 на сто в реално изражение. Той подчертал, че по данни на международната инвестиционна позиция на България поддържана от БНБ, ръстът на инвестициите за последната година е 1 млрд. евро, а от началото на мандата на правителството - 6 млрд. евро.

Инвестицията на "БАДЕР България"

е за производство на тапицерии за автомобилната индустрия, което ще се реализира на територията на община Русе. Проектът е в размер на 1 500 000 лв., като чрез него ще бъдат разкрити 180 нови работни места.

"БАДЕР България " КД е част от световния лидер в производството на автомобилен интериор - БАДЕР ГРУП ГМБХ КД, със седалище в Германия. Компанията е лидер в производството на кожа за автомобилния пазар има над 11 300 служители в 15 модерни съоръжения, разположени на 5 континента. Инвестиционният проект е свързан със създаване на предприятие за шиене на автомобилен интериор.

Вторият проект, който ще получи сертификат за инвестиция клас "А" е за разширение на дейността на

"Фармалекс България" АД,

като инвестицията по него възлиза на 120 000 лв. и ще бъдат разкрити 60 нови работни места. Предмет на дейност на дружеството е предоставяне на консултантски и маркетингови услуги, пазарни проучвания, дейности, свързани с анализ и обработка на данни от проучвания на продукти в сектора на здравеопазването и свързаните области. Компанията предвижда разширение на дейността си, в направления свързани с развойна дейност, регулаторни дейности, лекарствена безопасност, качество и съответствие с изискванията.

Проектът на "РОК 7" ЕООД,

който ще получи сертификат за инвестиция клас "Б" е за изграждане на предприятие за производство на каменна вата, който ще се реализира в община Търговище. Инвестицията е за 6 770 000 лв., като ще бъдат разкрити нови 49 работни места. Инвестиционният проект предвижда изграждане на завод за производство на каменна вата от базалт с капацитет 10 000 тона на година.