Министърът на транспорта и съобщенията Николай Събев категорично възрази срещу изграждането на фотоволтаична централа на територията на бившето летище в Силистра, съобщиха от пресцентъра на министерството.

В писмо до кмета на Силистра Юлиян Найденов, министър Събев заявява, че политиката на Министерството на транспорта и съобщенията в областта на гражданското въздухоплаване е насочена и към възстановяването и последващото развитие на регионалните малки летища.

От обявление на община Силистра, публикувано на 3 февруари 2022 г., става ясно, че е планирано фотоволтаичната централа да бъде изградена върху по-голямата част от пистата за излитане и кацане, пътническия терминал и прилежащата инфраструктура на територията на бившето летище.

В тази връзка е поискана подробна информация от кмета Юлиян Найденов за извършените административни процедури и издадените административни актове по отношение на летищната инфраструктура на летище Силистра, се посочва в съобщението.

От обявлението на кмета на общината става ясно, че е получено инвестиционно предложение от "Р-Инженеринг" ЕООД, с адрес в Силистра. Дружеството се представлява от Добра Колева, която е негов управител. Заявява се на всички заинтересовани физически и юридически лица, че има инвестиционнопредложение за "Изграждане на фотоволтаична централа за производство на електрическа енергия" на терени при с. Полковник Ламбриново". Във връзка с изотвянето на ОВОС се привозават всички, които искат да изразят мнения и становища да го направят писмено в община Силистра, или в РИОСВ - Русе.

От Търговския регистър става ясно, че едноличен собственик на фирмата е Явор Стоянов Георгиев.

Според коментари във фейсбук собственик на летището край село Полковник Ламбриново от близо 12 години е почетният гражданин на Силистра за 2020 година Явор Георгиев. Той е бизнесмен и дарител с дългогодишна дейност за общността, с принос и заслуги за развитието на града и сред най-големите спомоществователи на МБАЛ в Силистра.