За да разберем как се отразява наложеният мораториум на цените на топлинната енергия върху топлофикациите с основно гориво природния газ, се свързахме с изпълнителния директор на Топлофикация Бургас инж. Христин Илиев. Експертът ни изясни какъв ще e ефектът, както върху потребителите, така и върху дружествата, чиято себестойност се формира в голям процент от все по-скъпия природния газ.

Как ще се отрази на крайния потребител мораториумът на цените на топлинната енергия?

Да, сигурен съм. Ще има негативен ефект, но след време. Във времето, докато е в сила мораториумът, абонатите ще плащат стандартни сметки за парно. Но пролетта, когато мораториумът падне, гражданите ще бъдат изключително натоварени финансово.

Как се отразява мораториумът на Топлофикация Бургас?

Както на всички дружества, които произвеждат енергия. Трупаме загуби. От една страна заради мораториума, от друга, заради поскъпването на природния газ и въглеродните емисии.

През декември купувахме природен газ на 102,33лв, от 1 януари на 133,41лв, а истината е, че цените, по които продаваме топлинна енергия, са формирани на цена от 50 лева. Сами можете да пресметнете колко много губим за всеки вложен кубичен метър природен газ. Одобрените от КЕВР разчети са на цени почти 3 пъти по-малки от моментните, а не се знае до края на регулаторния период през юни колкото ще се увеличат. Необходимо е държавата да вземе мерки, с които да ни компенсира, за да намалим, доколкото е възможно, загубите! Държавата трябва да изработи спасителен кризисен механизъм, за да оцелеят българските топлофикации!

Знаете ли каква е загубата на Топлофикция Бургас през последните месеци вследствие на повишението на цената на природния газ?

С точност не мога да кажа, но в последните 3 месеца загубата, причинена от повишение на цената на основното гориво, е в порядъка на 3-4 милиона лева.

Какъв ще е ефектът от загубите?

Основният ефект е спиране на планираните инвестиции и евентуално замразяване на заплатите на персонала за известен период от време.

Какви инвестиции са Ваш приоритет в момента?

През последните години, поради зеления курс на Европа основна инвестиция е внедряването на екологични източници на енергия в производството на енергия. За момента използваме биомаса като алтернативен зелен източник на енергия.

Друг основен приоритет за Топлофикация Бургас е подмяната на остарели топлопроводи. За съжаление обновяването на топлопреносната мрежа се случва изключително бавно, защото процесът е трудоемък и много скъп. За подмяната на 1км от топлопреносната мрежа трябва да вложим 1 000 000 лева. Топлопреносната мрежа в гр. Бургас е около 120 км.

Драстичното повишаване на себестойността на произведената енергия без релевантно повишение на крайната цена на услугата спъват инвестициите, но за момента се справяме. С това не искам да обвинявам никого, живеем в трудни години. Не искам и да се налага българите да плащат непосилни сметки за парно, защото централното топлоподаване трябва да остане най-изгоднияt метод за отопление! Просто се надявам държавата да обърне внимание и на нашите проблеми.