Датата за въвеждане в експлоатация на терминала за втечнен природен газ край гръцкия град Александруполис се очаква да бъде 30 април. Това каза директорът на дирекция "Търговия с природен газ" в "Булгаргаз" Веселин Синабов по време на днешното открито заседание в Комисията за енергийно и водно регулиране, на което се обсъжда заявката на "Булгаргаз" за цена за месец март.

Синабов уточни, че първият танкер, който е пристигнал на терминала, е с цел да се направят проби. По думите му "Булгаргаз" има резервиран капацитет на терминала в Александруполис и от месец май общественият доставчик възнамерява да го използва.

Първата пратка втечнен природен газ (LNG), с който ще се тества работата на терминала на Плаващото съоръжение за съхранение и регазификация (FSRU) в Александруполис на 16 февруари 2024 г. Тогава държавната газова корпорация ДЕПА Къмършъл (DEPA Commercial) заяви, цитирана от АНА-МПА и БТА, че участието ѝ като акционер на FSRU е ускорило изпълнението на този значим енергиен проект, а сега тя действа като доставчик, осигурявайки първата доставка на втечнен природен газ.

Изграждането на терминала за втечнен природен газ в Александруполис започна на 3 май 2022 г. Той ще се състои от плаваща инсталация за регазификация с капацитет за съхранение 155 000-170 000 куб. м и максимален капацитет за регазификация от 22,7 млн. куб. м на ден, както и от тръбопроводна система с обща дължина 28 км (24 км подводна и 4 км наземна). Годишният капацитет на терминала ще бъде 5,5 милиарда кубически метра природен газ. Цената на инвестицията в проекта се оценява на 370 млн. евро.

"Булгартрансгаз" има 20% акционерно участие в капитала на компанията, собственик на терминала - "Газтрейд" (Gastrade).

Терминалът в Александруполис е свързан с вече функциониращия газопровод IGB (Междусистемна връзка Гърция - България), който е свързан с Трансадриатическия газопровод и гръцката национална газова система. От октомври 2022 г. IGB ще пренася природен газ от Гърция до България, а оттам ще се транспортира до Унгария, Румъния, Северна Македония, Сърбия и Украйна. Общата дължина на IGB на българска територия е 140 км и е проектирана за 3 млрд. куб. м газ годишно с последващо разширение до 5,5 млрд. куб. метра.