Държавната компания "Терем" ще ремонтира хеликоптерите на армията Ми-17 и Ми-24 срещу 38,7 млн. лева. Министерството на отбраната е сключило рамково споразумение за четири години. Машините се нуждаят от основен ремонт, като "Терем Холдинг" ще работи с подизпълнител - дружеството "Терем-Летец", което ще получи 24% от общата стойност на договора.

Освен това, държавната фирма ще работи и с четири руски компании. Дружеството "Вертолеты России" ще достави оборудването необходимо за ремонта и ще получи 31% от общата стойност на поръчката. "Уралският завод за гражданска авиация" ще направи основен ремонт на дивгателите срещу 34 на сто, а "150 авиоремонтен завод" и "Московският вертолетен завод" ще извършат ремонт на спомагателни съоръжения срещу 2% от стойността на поръчката.

Поръчката предвижда да бъдат ремонтирани два вертолета Ми-17 и четири Ми-24.