Световната икономика е "опасно близо до изпадане в рецесия", според последната прогноза на Световната банка.

Прогнозата показва, че глобалната икономика ще нарасне с 1,7 на сто през 2023 г., което е рязък спад от прогнозираните от Световната банка 3% през юни, и 2,7 на сто през 2024 г.

Глобалният икономически растеж се забавя рязко на фона на повишена инфлация, по-високи лихвени проценти, намалени инвестиции и проблеми, причинени от нахлуването на Русия в Украйна. Това констатира последният доклад на Световната банка за глобалните икономически перспективи, разпространен днес, предаде БТА.

Рязкото забавяне на растежа се очаква да бъде повсеместно, като прогнозите за 2023 г. са ревизирани надолу за 95% от развитите икономики и близо 70% от нововъзникващите пазари и развиващите се икономики.

За България се прогнозира ръст от 1,7 на сто през 2023 г. и 3,3 на сто през 2024 г. Това е спад спрямо предишната прогноза от юни 2022 г. за растеж през т.г. от 2,6 на сто, но и ръст спрямо прогнозираните 0,4 на сто за 2024-а.

Като се имат предвид крехките икономически условия, всяко ново неблагоприятно развитие - като по-висока от очакваната инфлация, рязко повишаване на лихвените проценти за нейното овладяване, възобновяване на пандемията от Covid-19 или ескалиране на геополитическото напрежение - може да тласне световната икономика към рецесия. А това ще бъде първата рецесия от повече от 80 години насам (от 30-те години на миналия век), която настъпва в рамките на същото десетилетие след последната такава.

През следващите две години ръстът на доходите на глава от населението в нововъзникващите пазари и развиващите се икономики се прогнозира да достигне средно 2,8 на сто - цял процентен пункт по-ниско от средните нива за периода 2010-2019 г.

"Кризата, пред която е изправено развитието, се засилва с влошаването на перспективите за глобален растеж", каза президентът на Групата на Световната банка Дейвид Малпас. "Нововъзникващите и развиващите се икономики са изправени пред многогодишен период на бавен растеж, воден от тежко дългово бреме и слаби инвестиции, тъй като глобалният капитал се поглъща от развитите икономики, изправени пред изключително високи нива на държавен дълг и нарастващи лихвени проценти. Слабостта в растежа и бизнес инвестициите ще усложни още повече възможността за положителни промени в образованието, здравеопазването, бедността и инфраструктурата, особено на фона на нарастващите заплахи от изменението на климата."

Дейвид Малпас каза още, че растежът на доходите на хората в почти всяка част на света ще "бъде по-бавен, отколкото през десетилетието преди Covid-19".

Предвижда се растежът в напредналите икономики да се забави от 2,5 на сто през 2022 г. до 0,5 на сто през 2023 г.

"През последните две десетилетия забавяне от такъв мащаб предвещаваше глобална рецесия", предупреди банката, добавяйки, че очаква "рязко, дълготрайно забавяне", цитира извод в доклада и Би Би Си (BBC).

САЩ, еврозоната и Китай са трите най-влиятелни части на света в икономическия растеж, но в доклада се казва, че "всички те преминават през период на изразена слабост". В него се прави извода, че това влошава проблемите, пред които са изправени други, по-бедни държави.

За САЩ прогнозата е за растежът да падне до 0,5 на сто през 2023 г. - 1,9 процентни пункта под предишните прогнози и най-слабото представяне извън официалните рецесии от 1970 г. насам.

През 2023 г. растежът в еврозоната се очаква да бъде нула процента - низходяща ревизия на 1,9 процентни пункта.

В Китай се прогнозира растеж от 4,3 на сто през 2023 г. - 0,9 процентни пункта под предишните прогнози.

С изключение на Китай, растежът на нововъзникващите пазари и развиващите се икономики се очаква да се забави от 3,8% през 2022 г. до 2,7% през 2023 г., отразявайки значително по-слабото външно търсене, съчетано с висока инфлация, обезценяване на валутата, по-строги условия на финансиране и други вътрешни проблеми.