Все повече банкови и финансови институции в Европа поставят специален акцент в своята дейност върху зелено финансиране и зелени облигации. Обявената през 2018 г. от ЕС амбициозна политика относно промените на климата заложи целите за трансформация на сектори като промишленост, енергетика, транспорт и много други с цел намаляване обема на въглеродните емисии. Новата Европейска комисия обаче активизира изпълнението на тази стратегия, поставяйки нови индикатори и подготвяйки набор от инструменти за тяхното фиксиране. Част от старите държави-членки вече поставиха на национално ниво целите за постигане на въглеродна неутралност. Швеция възнамерява да достигне нулеви нетни емисии до 2045 г., а Франция и Великобритания - пет години по-късно.

Германското правителство обяви намерението си да извади от употреба въглищата до 2035 г. и да затвори всички топлоцентрали до 2038 г.

Какви са плановете и възможностите обаче на другата част на континента? Това беше един от водещите въпроси по време на форума на Euromoney за Централна и Източва Европа, чието юбилейно 25-то издание се проведе във Виена. В него Българската банка за развитие бе представена от екип експерти, начело с главния изпълнителен директор Стоян Мавродиев.

"Зелената сделка", обявена от Европейската комисия, беше в центъра на панела, в който Стоян Мавродиев участва заедно с финансисти и представители на правителства от региона. Тя ще определя дневния ред в икономиката и финансите на Съюза за следващите 10 години, като се предвижда насочване на 1 трилион евро за постигане на въглеродно неутрална икономика до 2050 г.

"Зелените индустрии и компании са новата тенденция за инвестиции. Преходът към въглеродно неутрална енергетика и кръгова икономика е сериозно предизвикателство в нашия регион, но стратегическите зелени цели на Европа ще донесат редица предимства в бъдеще", заяви на форума Стоян Мавродиев. Той изрази убедеността си, че националните банки за развитие ще играят съществена роля в инвестиционните програми на ЕК и правителствата през новия програмен период.

Финансистът смята, че от ключово значение е капацитетът на бизнеса у нас да подготви проекти именно в сферата на зелените индустрии: "Доколкото в Западна Европа има проекти в различни сектори - например при производство на батерии за електромобили, инвестиции във възобновяеми източници и чиста енергия, в България ние сме по-назад в това отношение. Предизвикателството е компаниите да подготвят банкируеми проекти, които ние ще имаме готовност да подкрепим".

Реализацията на зеленият пакт ще се отрази върху живота на всички граждани в ЕС и изисква сътрудничеството на всички участници - Европейската комисия, правителствата, бизнеса и обществото като цяло. ЕК планира оказване на подкрепа на публичните организации и инициаторите на важни проекти за тяхното планиране и реализация.

През следващите години инвестиционните потребности ще изискват растеж, който може да бъде постигнат при добро планиране и използване на съвременните технологии и иновации. От това зависят дългосрочният успех на банките и стабилността на икономиката и обществото. От Брюксел вече обявиха и създаването на новия инструмент на Комисията - Механизмът за справедлив преход (МСП), който да подпомогне всички участници в прехода към неутрална по отношение на климата икономика. Чрез него ще се оказва техническа помощ, ще се отпускат безвъзмездни средства за най-засегнатите региони и заеми в публичния сектор за инвестиции в енергийна ефективност и топлоснабдителни мрежи.

ББР като държавна банка има мисия да подпомага икономическата политика на правителството и ще участва активно в прехода към зелена икономика. В следващите 5 години тя възнамерява да насочи поне 15% от портфейла си във финансиране на проекти за преход към нисковъглеродни емисии, чиста възобновяема енергия, еко инвестиции, зелена общинска инфраструктура и устойчиво селско стопанство. Ще се търсят измерими резултати за спестяване на енергия, горива и грижа за опазване на околната среда. Започва и подготовка на методологията за оценка и индикатори, по които да се оценяват резултатите на кандидатстващите за финансиране проекти.