Съгласен съм, че в обществото ни има нужда от дебати и осведоменост по тази важна и актуална тема - зеления преход, и е важно да не се фокусираме какво затваряме, а какво градим за бъдещето. Така започна своето изказване на конференцията "Зеленият преход - решения и предизвикателства за България" министър-председателят Стефан Янев.

Дискусията по темата е особено важна на фона на ковид пандемията и геополитическата динамика, отбеляза премиерът Янев и изрази надежда всички заедно да се справим с предизвикателствата.

Приветствам зелената идея и усилията да съхраним околната среда. Споделям разбирането, че инвестицията в зелените технологии е инвестиция в бъдещето, инвестиция в благополучието на нашите народи. В концепцията си за зеления преход Европа си поставя много високи цели. Със зелената сделка да превърне Европа в напълно независим зелен континент. Постигане на неутралитет до 2050 година. Това наистина е много високо ниво на амбиция, което надхвърля нашите възможности от гледна точка на днешния ден, каза Стефан Янев.


Видео от форума ТУК >>


Видео с всички четири паралелни сесии вижте ТУК >>


Снимки вижте ТУК >>


Премиерът същевременно подчерта, че България е най-въглеродно интензивната държава в ЕС. Към 2016 г. интензитетът на емисиите на парникови газове в икономиката ни е над четири пъти по-висок от средното за ЕС ниво

Предизвикателствата са големи - а сроковете за справяне с проблема - все по кратки, изтъкна Стефан Янев.

Служебният премиер изтъкна, че страната ни е сред тези, които са най-засегнати от прехода към климатична неутралност поради зависимостта си от изкопаеми горива и въглеродно-интензивни процеси в сектора на енергетиката и особеностите на националната икономика, каза Янев.

Министър-председателят отбеляза, че преходът може да е успешен само ако е съобразен с националните специфики и споделен с обществото.

Като много важни условия за такъв успех премиерът посочи откриването на нови работни места и намаляването на регионалните дисбаланси. И заедно с това - развитие на малките и средни предприятия, създаване на нови предприятия, насърчаване на бизнеса да инвестира в ноу хау и нови технологии.

България трябва да е активна в трансформацията на икономиката. Но трябва и да защити своята икономическа стабилност, категоричен е премиерът.

В това отношение като първа успешна крачка Стефан Янев определи Плана за възстановяване и устойчивост, който вече е финализиран и който днес страната ни внася в Европейската комисия. Националният план почива на изцяло нова философия, изтъкна премиерът и отбеляза, че предложеният вариант на Плана предвижда 59 инвестиции и 46 реформи.

Те са разпределени в четири основни стълба за страната ни - иновативна България, зелена България, свързана България и справедлива. Планът за възстановяване и устойчивост ще предостави необходимият импулс на икономиката, индустрията и бизнеса за тяхното развитие, каза Янев. Той подчерта, че чрез заложените в Плана проекти се цели постигането на по-производителна икономика, която създава продукти с висока добавена стойност. С това се стремим да гарантираме перспективата за устойчиво и възходящо развитие на икономиката.

По думите на Стефан Янев основните промени в Плана обхващат приоритизирането на декарбонизацията на икономиката, засилена подкрепа за бизнеса при въвеждането на финансови инструменти и частично заместване на предвидената по-рано възмездна финансова подкрепа, инвестиционен фокус в социалната сфера - образование, здравеопазване, социална подкрепа, което чрез инвестиции и човешки капитал също ще повиши потенциала на икономиката.

Не можем да си затваряме очите пред пандемичната ситуация и шоково растящите цени - на риск са изложени икономическите и социални системи, националната сигурност, заяви Стефан Янев. Заплашена е не само зелената сделка, но и бъдещето на ЕС. За решаване на проблемите са необходими дебати на национално и международно ниво още днес, категоричен е Стефан Янев.

Високо оценяваме предложенията на ЕС, но и националните държави трябва да могат да вземат своите решения, подчерта Стефан Янев, но добави, че на национално ниво не може да се реагира достатъчно бързо .

За постигане на целите е необходима прецизност и гъвкавост и съобразяване с националните специфики - само така може да се случат промените, каза в заключение българския министър-председател.


Конференцията е организирана от Dir.bg и 3Е-news с подкрепата на "Филип Морис България", "Аурубис България", VISA, "УниКредит Булбанк", "Дънди Прешъс Металс", Brown to Green,"ПроКредит Банк", "Дейзи Тех АД", "Загорка", "Контур Глобал Марица Изток 3", ЧЕЗ, "Девня Цимент", "AES Bulgaria", "Контракс", "Солвей Соди", "Геотехмин ООД", "Bianchi Coffee","Еdoardo Miroglio", "White Water".

Партньори са Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ), Българската федерация на индустриалните енергийни консуматори (БФИЕК), Индустриален клъстер "Средногорие", Индустриален клъстер "Електромобили", Институт за енергиен мениджмънт, Център за устойчиви финанси и енергетика, Пан Европа България, Атлантически клуб, Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ), Българската стопанска камара, Американска търговска камара в България (AmCham), Българска асоциация по рециклиране, Браншова асоциация "Полимери".

Медийни партньори на инициативата са: БНТ, bTV Media Group, БНР, БТА и списание "Мениджър".