Производството на вино в света е намаляло с 10 процента през 2019 година заради неблагоприятните метереологични условия, от слана до суша, най-вече при трите основни страни производителки - Италия, Испания и Франция. Това се посочва в оценка на Международната организация по лозата и виното, публикувана днес и цитирана от Франс прес.

Тази година лозарите от целия свят са произвели между 258,3 и 267,4 милиона хектолитра вино (без сок и мъст) или средно 262,8 милиона хектолитра спрямо 294 милиона хектолитра през 2018 година. Оценката се основава на данните от 28 страни и 85 процента от световното производство.

"След особено висок обем на продукцията през 2018 година добивът на вино през 2019 година се е върнал на средното равнище от периода 2007-2016 година с изключение на 2013 година", се посочва в комюнике на неправителствената организация с централа в Париж.

Обемите в ЕС са намалели с 15 процента в сравнение с предходната година: 156 милиона хектолитра спрямо 182,7 милиона хектолитра.

От трите водещи страни производителки на вино Испания е пострадала най-силно, отчитайки спад от 24 процента на продукцията до 34,3 милиона хектолитра.

Италия, чието производство е намаляло с 15 процента до 46,6 милиона хектолитра, си запазва титлата на водещ световен производител на вино по обем.

Във Франция, която се нарежда на второ място в тази класация, обемите също са се понижили с 15 процента до 41,9 милиона хектолитра.

Португалия с 6,7 милиона хектолитра през 2019 година е единствената страна в ЕС, която е повишила производството си на вино с 10 процента спрямо предходната година, а това с 4 процента над средната петгодишна стойност за страната.