През отминалата последна работна седмица за септември (25-29), храните на едро поевтиняха след като в предходните две - поскъпваха. Преди това регистрираха спад (4-8 септември) след шест поредни седмици на постоянно повишаване на цените на едро. Това става ясно от седмичните бюлетини на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата (ДКСБТ).

Седмичната равносметка

Цените на едро на 19 от включените 32 продукта в седмичния бюлетин на ДКСБТ, са се повишили, на 9 са спаднали и на 4 са без промяна.

Равносметката, обаче, е за общо поевтиняване, тъй като при по-малко на брой храни с понижени цени общият процент на поевтиняването е по-голям, отколкото общият процент на повишението при повече на брой поскъпващи храни.

Повечето от млечните и месните храни и варивата по стоковите борси и тържищата са поскъпнали, като най-много се е повишила цената на брашното тип 500, а най-много е поевтиняло пакетчето масло 125 грама; при плодовете също повечето са поскъпнали, като най-много се е повишила цената на едро на пъпешите, а най-много е спаднала цената на гроздето; при зеленчуците има паритет - колкото са поскъпналите, толкова са и поевтинелите, като най-много е нараснала цената на оранжерийните домати, а най-много е спаднала на оранжерийните краставици.

При храните по магазините (цени на дребно) се наблюдава нарастване на разликата на цените на едро и дребно на повечето хранителните продукти, включени в сайта на правителството www.foodprice.bg за храните от малката потребителска кошница. От съпоставката на цените на дребно и на едро, става ясно, че към 27 септември разликата се е повишила до 42.93% от 39.68 на сто в предходната седмица към 20 септември.

Индексът на тържищните цени на едро (ИТЦ), който се поддържа от ДКСБТ, към 29 септември е 2.200 пункта спрямо 2.205 пункта към 21 септември или седмично понижение с 0.23% след нарастване с 0.78% в предходната работна седмица.

Месечната равносметка

показва, че през януари 2023 година храните по стоковите тържища са поскъпнали общо с 1.26%, през февруари нарастването на цените се е ускорило до 6.04 на сто, през март е регистрирано първото за годината месечно поевтиняване с 3.60%, през април е отчетено минимално поскъпване с 0.08 на сто, през май е регистрирано общо поевтиняване с 4.40%, през юни и юли отново е отчетено понижение съответно с 3.47% и 3.36 на сто. През август и септември цените на едро са нараснали съответно с 2.40% и 1.10 на сто.

От началото на годината до 29 септември цените на едро на храните са спаднали с 4.43%, а на годишна база, спрямо 29 септември 2022 година храните по стоковите борси и тържищата са поскъпнали с 4.96 на сто.

3e-news.net/bg

Разликата на цените по области

се запазва както и в предходната седмица при повечето от 10-те основни храни, които се наблюдават от ДКСБТ в 14 области на страната. Най-голяма е ценовата разлика при кашкавала "Витоша" - 11.65 лева (от 11.35 лв./кг в Благоевград до 23.00 лв./кг в София), 10.98 лева е разликата при кравето сирене (от 5.47 лв./кг в Добрич до 15.67 лв./кг в Силистра), при каймата смес разликата е 5.58 лева (от 5.84 лв./кг в Добрич до 12.00 лв./кг в Силистра), 4.50 лева е разликата при замразеното пиле (от 4.00 лв./кг в София до 8.50 лв./кг в Силистра), при слънчогледовото олио разликата е 3.40 лева (от 2.45 лв./литъра в Благоевград, Русе и Хасково до 5.89 лв./литъра в София), 2.70 лева е разликата при зрелия фасул (от 2.50 лв./кг в Благоевград до 5.20 лв./кг в Силистра), при ориза разликата е 2.30 лева (от 2.60 лв./кг във Враца до 4.90 лв./кг в София), 1.50 лева е разликата при захарта (от 1.50 лв./кг в Бургас до 3.00 лв./кг в Пловдив), при брашното тип 500 разликата е 1.50 лева (от 0.80 лв./кг във Враца до 2.30 лв./кг в Сливен), 0.07 лева е разликата при яйцата (от 0.30 лв./броя в Кърджали, Плевен и Пловдив до 0.37 лв./броя в Сливен).

При основните месни, млечни храни и варивата

от всичките 18 продукти, включени в бюлетина на ДКСБТ, на седмична база поскъпналите са 12, а поевтинелите са 3, а без промяна в цената са 3 продукта, като трендът е в нормални граници - от минус 1.9% до плюс 4.8 на сто, което е характерно за сезона за тази група хранителни продукти.

Най-много са се повишили цените на брашното тип 500 (+4.8% до 1.52 лв./кг), следвани от киселото мляко в 400 гр. Кофичка (+2.7% до 1.14 лв./броя), замразеното пиле (+2.6% до 6.67 лв./кг), ориза (+2.5% до 3.25 лв./кг), кравето сирене (+1.5% до 11.36 лв./кг), слънчогледовото олио (+1.0% до 3.02 лв./кг), лещата (+0.7% до 4.13 лв./кг), прясното мляко, над 3% масленост (+0.5% до 2.14 лв./литъра), трайния варено-пушен салам (+0.4% до 11.42 лв./кг), зрелия фасул (+0.3% до 3.95 лв./кг).

Най-много са спаднали цените на едро на масло 125 грама (-1.9% до 2.53 лв./броя), следвано от кашкавала "Витоша" (-0.7% до 17.25 лв./кг), малотрайните колбаси, вкл. шунка (-0.4% до 6.73 лв./кг).

Без промяна в цената са захарта (2.43 лв./кг), яйцата (0.32 лв./броя) и пилешки бут, цял (5.07 лв./кг).

От таблицата по-горе е видно, че на годишна база повечето млечни, месни и други храни, вкл. и варивата са поскъпнали, а с 1.07 лева се е повишила цената на замразеното пиле, докато при слънчогледовото олио цената е спаднала с 1.72 лева.

Съпоставка на цените на 12 основни млечни и месни храни и варива*:

От представените в тази група храни в сайта на правителството www.foodprice.bg средната седмична разлика между цените на едро и дребно се повишава значително до 40.99% от 34.36% на сто през предходната седмица (към 20 септември), като най-голяма е разликата от над 51 на сто при прясното мляко, над 3% масленост, а най-малка е разликата при замразеното пиле с над 13 на сто.

- брашно тип 500 - средната цена на едро е 1.40 лв./кг, а средната на дребно е 1.67 лв./кг или разлика от 0.27 лева и 19.29%;

- замразено пиле - средната цена на едро е 6.86 лв./кг, а средната на дребно е 7.78 лв./кг или разлика от 0.92 лева и 13.41%;

- захар - средната цена на едро е 2.42 лв./кг, а средната на дребно е 2.90 лв./кг или разлика от 0.48 лева и 19.83%;

- зрял фасул - средната цена на едро е 4.05 лв./кг, а средната на дребно е 6.04 лв./кг или разлика от 1.99 лева и 49.13%;

- кайма смес 60/40 свинско/телешко - средната цена на едро е 9.86 лв./кг, а средната на дребно е 11.44 лв./кг или разлика от 1.58 лева и 16.02%;

- кашкавал от краве мляко - средната цена на едро е 15.91 лв./кг, а средната на дребно е 22.82 лв./кг или разлика от 6.91 лева и 43.43%;

- кисело мляко над 3.5% масленост в кофичка от 400 грама - средната цена на едро е 1.25 лв./броя, а средната на дребно е 1.51 лв./броя или разлика от 0.26 лева и 20.80%;

- краве сирене - средната цена на едро е 11.98 лв./кг, а средната на дребно от витрина е 16.08 лв./кг или разлика от 4.10 лева и 34.22%;

- ориз - средната цена на едро е 3.27 лв./кг, а средната на дребно е 4.43 лв./кг или разлика от 1.16 лева и 35.47%;

- прясно мляко над 3% масленост - средната цена на едро е 2.20 лв./литъра, а средната на дребно е 3.34 лв./литъра или разлика от 1.14 лева и 51.81%;

- слънчогледово олио - средната цената на едро е 3.03 лв./литъра, а средната на дребно е 3.89 лв./литъра или разлика от 0.86 лева и 28.38%;

- яйца - средната цена на едро е 0.33 лв./броя, а средната на дребно е 0.47 лв./броя или разлика от 0.14 лева и 42.42%.

При плодовете,

които са включени в седмичния бюлетин на ДКСБТ, повечето са поскъпнали, като трендът е широк - от минус 8.8% до плюс 11.0 на сто, което не е характерно за тази група храни за настоящия сезон.

Най-много са нараснали цените на пъпешите (+11.0% до 1.72 лв./кг), следвани от дините (+9.2% до 0.95 лв./кг), бананите (+2.2% до 2.81 лв./кг) и ябълките от внос (+0.5% до 2.09 лв./кг).

Най-много са поевтиняло гроздето (-8.8% до 2.19 лв./кг), следвано от лимоните (-3.0% до 2.87 лв./кг).

От таблицата по-горе е видно, че по същото време на миналата 2022 година всички плодове са били по-евтини спрямо цените към 29 септември 2023 година, с изключение на лимоните, като най-голяма е разликата при ябълките от внос.

Съпоставка на цените на плодове*:

Средната разлика между цените на едро и на дребно при четирите продукта е над 39%, като най-голяма е разликата от над 51 на сто при ябълките.

- банани - средната цената на едро е 2.74 лв./кг, а средната на дребно е 3.59 лв./кг или разлика от 0.85 лева и 31.02%;

- лимони - средната цената на едро е 2.93 лв./кг, а средната на дребно е 3.99 лв./кг или разлика от 1.06 лева и 36.18%;

- портокали - средната цената на едро е 2.74 лв./кг, а средната на дребно е 3.78 лв./кг или разлика от 1.04 лева и 37.95%;

- ябълки - средната цената на едро е 1.98 лв./кг, а средната на дребно е 2.99 лв./кг или разлика от 1.01 лева и 51.01%.

При зеленчуците

на седмична база, от включените в бюлетина на ДКСБТ, има паритет - колкото са поскъпнали, толкава са и поевтинелите, а трендът е доста широк - от плюс 13.3% до минус 2.4 на сто, което не е характерно за сезона за този вид храни.

Най-много са поскъпнали оранжерийните домати (+13.3% до 3.40 лв./кг), следвани от зелето (+2.7% до 1.14 лв./кг), зеления пипер (+0.6% до 1.77 лв./кг), а без промяна в цената са морковите (1.20 лв./кг).

Най-много са поевтинели оранжерийните краставици (-2.4% до 2.83 лв./кг), следвани от зрелия кромид лук (-1.4% до 1.43 лв./кг), картофите (-0.7% до 1.34 лв./кг), червения пипер (-0.5% до 2.06 лв./кг).

От таблицата по-горе е видно, че на годишна база всички зеленчуци са поскъпнали. Най-голяма е разликата на цените на едро на оранжерийните краставици (1.06 лева), оранжерийните домати (1.04 лева), зрелия кромид лук (0.36 лева), картофите (0.31 лева).

Съпоставка на цените на зеленчуци*:

От предложените пет зеленчука средната разлика в проценти между цените на едро и на дребно се е забавила до 48.77% от 49.76 на сто в предходната седмица, като най-голяма е при морковите и зрелия кромид лук, а най-малка при картофите.

- домати - средната цената на едро е 2.57 лв./кг, а средната на дребно е 3.57 лв./кг или разлика от 1.00 лев и 38.91%;

- зрял кромид лук от внос - средната цена на едро е 1.43 лв./кг, а средната на дребно е 2.30 лв./кг или разлика от 0.87 лева и 60.84%;

- картофи - средната цена на едро е 1.35 лв./кг, а средната на дребно е 1.83 лв./кг или разлика от 0.48 лева и 35.55%;

- краставици - средната цена на едро е 2.52 лв./кг, а средната на дребно е 3.61 лв./кг или разлика от 1.09 лева и 43.25%;

- моркови - средната цена на едро е 1.21 лв./кг, а средната на дребно е 2.00 лв./кг или разлика от 0.80 лева и 65.29%.

*Цените за съпоставка на едро и дребно с ДДС са към 13 септември по данни на ДКСБТ и според портала www.foodprice.bg.