През юни продажбите на дребно в еврозоната и в целия ЕС отскочиха доста рязко, компенсирайки напълно спада от предходния месец, което е сигнал, че разходите на домакинствата продължават да бъдат основен двигател на слабия европейски икономически растежа, показват най-новите данни на Евростат. В същото време обаче продажбите на дребно в България останаха на нивото от месец май.

През юни търговията на дребно в еврозоната нарасна с 1,1% спрямо май, когато се сви с 0,6% (низходяща ревизия от спад с 0,3%), докато финансовите пазари очакваха доста по-скромен растеж от 0,3 на сто. Това е най-силният месечен ръст при продажбите на дребно от ноември 2017-а година. Солидно повишение с 1,6% беше отчетено при продажбите на автомобилно гориво, с 1,2% при продажбите на храни, напитки и тютюневи изделия и с 1,1% на нехранителни продукти.

Резкият отскок на продажбите на дребно в региона на единната валута през юни се дължеше до голяма степен на ръст с 3,5% при търговията на дребно в Германия (след спад с 1,7% през май), докато продажбите на дребно във Франция се свиха с 0,4%.

На годишна база растежът на продажбите на дребно в еврозоната се ускори през юни до 2,6% от 1,0% през май (най-слабо повишение през настоящата година) и при прогноза за по-сдържано повишение с 1,3 на сто.

Подобряването на търговията на дребно през юни обаче вероятно вече беше отчетно в експресните данни на Евростат за рязко забавяне на икономическия растеж в еврозоната през второто тримесечие до 0,2% от 0,4% през предходните две тримесечия. Все пак днешните данни показват, че разходите на домакинствата остават важен двигател за макар и слабата икономическа експанзия в региона, тъй като потребителските харчове продължават да намират подкрепа от много ниската безработица, рекордно ниските лихви и растящите заплати.

В рамките на целия ЕС продажбите на дребно през юни отскочиха с 1,2% след тяхно понижение с 0,7% през май. На годишна база, като на годишна база техният растеж се ускори до 2,8% от 1,1% месец по-рано.

В същото време обаче Евростат отчете стагнация на продажбите на дребно в България през юни след тяхно понижение с 0,3 през май (низходяща ревизия от спад с 0,2%), като от началото на годината едва през месеците март и април търговията на дребно в нашата страна отбеляза растеж.

На годишна база продажбите на дребно в България се повишиха с едва 0,1% след растеж с 0,3% месец по-рано, отбелязвайки по този начин най-слабо повишение от февруари насам, когато те отбелязаха нулев растеж.