Социалните партньори предлагат за секторите "Туризъм" и "Транспорт" схемата за подпомагане 60/40 да бъде 80/20, като включва и новоназначени работници. Това се посочва в становище на КНСБ, публикувано на интернет страницата на синдиката. Мотивът е, че тези два сектора са пряко засегнати от въведеното извънредно положение и се нуждаят от по-съществена държавна подкрепа.

Схемата за подпомагане на заетостта 60/40 може да продължи да действа и след 1 юли, но с изменения, които позволяват включване на повече сектори и подпомагане на някои от тях в по-голям размер.

За секторите "Туризъм" и "Транспорт", социалните партньори са подкрепили и други предложения на КНСБ - директно финансиране на работодатели от хотелиерския и туроператорския бизнес (средни и големи фирми с финансови затруднения) на база документално доказани щети и платените данъци към държавата; пренасочване на товарния трафик към железопътния транспорт и създаване на зелени железопътни коридори; безвъзмездно целево финансиране за всички оператори, извършващи обществен превоз на пътници по време на извънредното положение.

За да се стимулира бързото излизане от кризата, социалните партньори са одобрили и мерки, предложени от КНСБ, насочени към важни за икономиката сектори - максимално ускоряване на разплащанията за реализирани обществени поръчки от строителния и индустриалния сектор; осъществяване на обществени поръчки за инфраструктурни проекти и проекти за енергийна ефективност, съобразени с инвестиционната програма по изпълнението на Стратегията 2030 и за постигането на амбициозните цели на Зелената сделка на ЕС; осигуряване на целево финансиране на проекти за саниране на жилища и енергийна ефективност при свобода за кандидатстване, външно финансиране от европейски програми и задължително участие от кандидатите за включване; финансово обезпечаване на разходи на задължените лица по Закона за енергийна ефективност по линия на програмите за излизане от икономическата криза и др.

КНСБ предлага да отпадне внасянето на дължими месечни вноски от приходите на енергийните предприятия във Фонд "Сигурност на електроенергийната система".