Правилният подход е да се разглежда данъчната система като цяло, а не отделни нейни данъци, каза председателят на бюджетната комисия в Народното събрание Менда Стоянова на форум на КНСБ по темата.

Менда Стоянова поздрави КНСБ за последователната политика по отношение на исканията за промени на данъчната система и за комплексния подход към нея. Трябва да се надгради този дебат и с останалите данъци, защото ние имаме имуществени данъци, които също са сериозен елемент в данъчното облагане и система, посочи още Менда Стоянова.

По време на форума КНСБ отново поиска въвеждане на необлагаем минимум, равен на МРЗ за страната; въвеждане на 15 процента данък върху доходите на физическите лица; въвеждане на 15 на сто данък върху доходите на юридическите лица, както и намаляване на общата ставка на ДДС на 15 процента. Синдикатът смята, че действащата данъчна система увеличава неравенствата.

Менда Стоянова отбеляза, че целите на КНСБ са усещане за справедливост в данъчната система, но по думите й не е ясно дали тази цел ще бъде постигната с предложенията за промени на синдиката.

"Аз съм скептично настроена, че това, което предлагат ще доведе до по-голяма справедливост за работещите и неработещите хора, но за мен е важно да се направи сериозен анализ на това как подобни предложения биха повлияли върху приходната част на бюджета, защото бюджетните приходи гарантират бюджетните разходи", коментира председателят на бюджетната комисия.

По думите на Менда Стоянова много по-често дискусията в обществото се води именно за бюджетните разходи и за това кои от тях трябва да бъдат увеличени. Чрез тях се осъществяват основни политики на всяка една държава, но в нашия бюджет немалка част от нашите разходи са насочени и към неработещи - пенсионери, болни, бедни хора, допълни Менда Стоянова и даде пример с разходите за социално подпомагане.

Председателят на бюджетната комисия определи дискусията като навременна, защото преди избори е времето, в което трябва всяка партия да каже на избирателите своята визия за данъчна политика и как по-нататък ще води изобщо икономическата политика.

"Дискусията е важна, но трябва да се пренесе и в обществото, включително и с ефектите, които се очакват от нея, защото промяната на една данъчна система, освен политическа воля на една партия след избори, изисква и приемане от цялото общество, защото данъците се събират и плащат доброволно", обобщи Менда Стоянова.