2021-a ще бъде поредната година за трансформация на европейския газов пазар. Участниците, включително и доставчиците, и купувачите на втечнен природен газ (LNG) ще трябва да се примирят с дългосрочната несигурност на търсенето, прогнозират от консултантската компания WoodMackenzie и в този план напомнят решението за рязко намаляване на емисиите.

Според анализаторите, дългосрочните перспективи за газа в Европа остават под светлината на прожекторите. Доставчици и потребители се борят за мястото си в енергийния микс.

От WoodMackenzie посочват, че 2021 г. ще бъде ключова за газовата и LNG-индустрията, не само защото купувачите ще трябва да оценят позиционирането си, но и защото ще започне да се оформя ролята на газа в енергийния преход.

От консултантската компания очакват политиците да кажат ясно как смятат да декарбонизират икономиките си, както и да представят визията си за ролята на природния газ, така че те да отговарят на обещанията за декарбонизация на икономиката.

3е-news.net

Газовите играчи пък ще трябва да покажат ангажимента си за декарбонизация, например чрез CCUS (Carbon capture, utilisation and storage) и син водород, коментира вицепрезидентът на WoodMackenzie Massimo Di Odorado.

В свой доклад по темата експертите от компанията представят прогнозата си с няколко ключови въпроса:

  • как застудяването през януари е променило пазарната динамика;
  • какво се случва с азиатските купувачи на LNG;
  • ролята на газа в енергийния преход;
  • възможните, макар и малко вероятни промени в сектора от администрацията на президента Байдън.

Експертите от WoodMackenzie обръщат внимание и на няколко ключови въпроса за Европа, сред които многобройните предизвикателства, пред които е изправена Русия през 2021 г., за да си върне пазарния дял, как януарските студове променят динамиката на пазара през 2021 г., необходимостта на Европа от повече регазификационни терминали и къде и кой ще ги строи. Също така и дали Турция няма да се превърне в най-важния транзитен коридор за Европа предвид влошаващите се условия за внос.

Преминаването от въглища към газ остава ключова тема за Европа, но също и за Азия, където въглищата съставляват 50% от енергийния микс. За Европа този въпрос е изключително важен за Германия и Полша, от които се очаква по-ранно извеждане на въглищни мощности още през тази година.

Търсенето на газ, особено от трудно декарбонизиращите се сектори би могло да се подпомогне от твърдата политика в подкрепа на инсталациите за улавяне и съхранение на въглерод (CCUS), отбелязват от компанията. От консултантската компания припомнят за мащабни европейски проекти в тази област, което съответно дава нов импулс и по отношение на газовия сектор.