Председателят на КЕВР Иван Иванов обясни пред депутатите защо поскъпва водата в страната. Изслушването му е инициирано от депутати парламентарната група на ПП-ДБ. От думите му стана ясно, че вдигането на цените на ВиК-услугите е заради инфлацията през последната година, заради увеличението на заплатите и необходимостта от инвестиции.

"В бизнес плана на всяко ВиК дружество за периода 2022-2026 г. е заложено постепенно нарастване на средствата за инвестиции. КЕВР е длъжен ежегодно да увеличава заплатите в сектор ВиК с 15%", обясни Иванов.

Той посочи, че за периода юни-ноември 2023 г. инфлацията в България е била 10,9%, а 50% от разходите на ВиК дружествата отиват за заплати. Другият фактор, обуславящ поскъпването на водата, е нуждата от инвестиции.

"Искам да отбележа, че преди десет години в десетгодишен план за развитие на ВиК сектора беше отчетено, че са необходими 11 милиарда лева, за да може да постигнат тези показатели", каза Иванов. И цитира отчета за периода 2017 - 2022 когато общите инвестиции са били само 267 милиона лева. "Не може с тези средства да се осъществи тази революционна промяна в качеството на ВиК услугите", заключи Иван Иванов. Той посочи, че водопроводните тръби, положени в средата на миналия век, са минали срока на експлоатация, те са напукани и счупени.

"За бъдат подновени със съвременинни инсталации, са необходими средства, а средствата за инвестиции са от еврофондове, бюджет, общински програми, ПУДОС и чрез коригиране на цената на водата за потребителите", обясни шефът на водноенергийния регулатор. "Фактически обаче има и други причини, поради които част от тези ВиК оператори не могат да се възползват от еврофондовете, изисква се един ВиК оператор за целия регион - там, където е общински операторът, не може да се възползва от европейските фондови", заяви Иван Иванов.

Той се защити, че не КЕВР увеличава цената, а определя само пределна цена. В същото време разясни, че КЕВР има ограничени правомощия по отношение на ВиК операторите, защото не е въведен лицензионен режим, като е в енергетиката - при природния газ и електроенергията. КЕВР може само да извършва проверки и да налага санкции.

Иванов се съгласи с депутати, които посочиха драстични данни за увеличението на водата. Тя поскъпва в Разград и Силистра до 6 лв. за кубик, увеличението във Видин е 28%, в Сливен 42%, а в Берковица 80%. Съгласи се и със забележките за качеството на водата, която не отговаря на цената, а на места е мътна и негодна за употреба, както посочиха от ПП-ДБ и от "Възраждане".

"Когато дружествата представиха своите бизнес планове до 1 юли 2021 г., тоест шест месеца преди започване на следващия петгодишен регулаторен период, имаше 10 от 28 области в страната, при които предложената от дружеството цена надвишаваше социалната поносимост - Монтана, Ловеч, Търговище, Разград, Силистра, Видин, Хасково, Шумен, Кърджали и Сливен", каза Иван Иванов.

Той посочи, че след кореспонденция с КЕВР на всички тези дружества се е наложило да намалят цената като намалят прогнозни разходи за електроенергия, възнаграждения, инвестиции и др., за да влязат в социалната поносимост. 

"Видин и Разград надхвърлиха цената за социална поносимост. Доброто решение е да се въведат водни помощи, а не да продължава този модел да намалят прогнозни разходи. Иска се промяна в закона, за да може социално слаби да ползват водата като общо благо, бедни хора да ползват водата като всеобщо благо за своите хигиенни и домакински нужди, а останалата част от водата да бъде на цена, която отговаря на разходите за нейното доставяне, отвеждане и пречистване", заяви председателят на КЕВР.