Седем са отворените оферти в тръжната процедура за избор на строител на тунела под Шипка, съобщи пресцентърът на Агенцията "Пътна инфраструктура. Кандидати са китайска, турски и български фирми (кои са - виж по-долу).

Обществената поръчка за проектиране и строителство предвижда изграждането на участък с дължина 10,553 км, от които 7,6 км са ново строителство, а 2,9 км са реконструкция на съществуващия път Габрово - Казанлък, както и 5 тунела с обща дължина 4,011 км. Тунелът под Шипка ще е 3,22 км.

Останалите 4 тунела са по-малки - съответно 171 м, 240 м, 90 м и 290 м.

Ще бъдат построени още 6 моста и 1 подлез, 12 армирани насипа, една стоманобетонова подпорна стена, една стоманобетонова укрепителна стена и т. н. Индикативната стойност на поръчката е 267 225 010 лв. без ДДС.

Снимка: АПИ

Тунелът под връх Шипка ще се намира на 1 км западно от прохода Шипка и на 1 км източно от връх Малуша. Северната част на тунела ще бъде в област Габрово, а южната - в област Стара Загора. Той ще бъде с две ленти за движение, две водещи ивици и два тротоара.

Срокът за изпълнение на строително-монтажните работи е 1280 календарни дни, или близо 3 и половина години. Съоръжението ще е възлова точка при движението в посока Север - Юг, и чрез него ще се осъществява преминаването през Стара планина в централната част на България.

Основните транспортни направления, които ще обслужва са: Русе - Велико Търново - Шипка - Стара Загора - Свиленград (Маказа), и Оряхово - Севлиево - Шипка - Стара Загора - Свиленград (Маказа).

Предвижда се проектът "Проектиране и строителство на обект: "Обход на гр. Габрово от км 20+124,50 до км 30+673,48, включително тунел под връх Шипка" да бъде предложен за финансиране от бъдещата оперативна програма "Транспортна свързаност" (2021-2027).

Кои са кандидатите, подали оферти

  • "ДУЙГУ МЮХЕНДИСЛИК ИНШААТ ТУРИЗМ ДЪШ ТИДЖАРЕТ ВЕ САНАЙИ ЛИМИТЕД ШИРКЕТИ" ООД;
  • ДЗЗД "Консорциум "ПСВТ", с участници: "Пътни строежи - Велико Търново" АД, "Хидрострой" АД и "Пътинжеренигстрой-Т" ЕАД;
  • КОЛИН ИНШААТ ТУРИЗМ САНАЙИ ВЕ ТИДЖАРЕТ АД;
  • ОБЕДИНЕНИЕ "ШИПЧЕНСКИ ПРОХОД", с участници: "ТРЕЙС ГРУП ХОЛД" АД И "АЛВЕ КОНСУЛТ" ЕООД;
  • ДЗЗД "Тунел Шипка", с участници: "ДОУШ ИНШААТ ВЕ ТИДЖАРЕТ" АД, "ВИА КОНСТРУКТ ГРУП" ЕООД и "ВИА ПЛАН" ЕООД;
  • Обединение "ГЕОПЪТ ШИПКА", с участници: "Геострой" АД и "Пътстрой - 92" АД;
  • ЧАЙНА КОМЮНИКЕЙШЪН КЪНСТРАКШЪН КЪМПАНИ ЛТД.