Съветът на Европейския съюз съобщи, че е приел промени в бюджета за тази година заради усилията за пресичане на епидемията от COVID-19, съобщи БТА.

Решението засяга почти цялата оставаща сума от тазгодишния бюджет, се отбелязва в съобщението. Предоставят се също средства в помощ на Гърция за справяне с нарастващия миграционен натиск, както и за подпомагане на възстановяването след земетресението в Албания.

Бюджетните кредити за поети задължения са увеличени общо с 3,57 милиарда евро и възлизат на 172,2 млрд. евро. Бюджетните кредити за плащания са увеличени с 1,6 млрд. евро и достигат общо 155,2 млрд. евро. Решението подлежи на утвърждаване от Европейския парламент.

Предвижда се увеличаване на бюджетните кредити за поети задължения с 567 млн. евро, а на бюджетните кредити за плащания със 77 млн. евро.

Общо 115 млн. евро са предвидени за съфинансиране на мерки за справяне с пандемията. Това включва подпомагане на държавите от ЕС да върнат гражданите си от чужбина. Още 3,6 млн. евро са предвидени за укрепване на Европейския център за профилактика и контрол на заболяванията (ECDC).

Общо 350 млн. евро ще бъдат предоставени на Гърция заради мигрантите. Средствата ще се използват за изграждане на приемна инфраструктура, за укрепване на системите и процедурите за предоставяне на убежище. За защитата на външните граници на Гърция и на България се предвиждат 50 милиона евро.

100 милиона евро са предвидени за подпомагане на възстановяването в Албания след земетресението от 26 ноември миналата година. Други незначителни промени са внесени за бюджета на Европейската прокуратура, Европейската сметна палата и службата на омбудсмана на ЕС.

Допълнителни 3 млрд. евро под формата на бюджетни кредити за поети задължения и 1,53 млрд. евро под формата на бюджетни кредити за плащания за борба с епидемията се предвиждат също в одобрените промени. Общо 2,7 млрд. евро ще бъдат използвани за финансиране на предоставянето на спешна медицинска помощ, за осигуряване на запас от здравно оборудване, за изграждане на полеви болници и за превозване на болни между различни държави.

Тези действия ще бъдат осъществявани по схемата за посрещане на спешни нужди в ЕС, създадена за справяне с притока от мигранти. Съветът е одобрил разширяването на обхвата на създадената през 2016 г. схема.