В изпълнение на управленската програма на правителството за 2017-2021 г. Министерство на труда и социалната политика /МТСП/ ще предложи размерът на минималната работна заплата за 2021 г. да нарасне на 650 лв. Това каза министърът на труда Деница Сачева в рамките на редовния парламентарен контрол в отговор на въпрос на депутати от левицата.

Министър Сачева заяви, че преговорите за въвеждане на механизъм за определяне на минимална работна заплата, се водят в унисон с една от водещите инициативи в ЕС всички работници в съюза да са защитени от справедлива минимална работна заплата.

България е подкрепила общи насоки от препоръка за въвеждане на минимална работна заплата, според която, всяка една страна според икономическото си развитие и националните си традиции, може да определи размерът на минималната работна заплата, отбеляза Сачева.

В реплика депутатът Надя Клисурска от "БСП за България" настоя, че отново административно ще бъде увеличен размерът на минималната работна заплата, без въвеждане на ефективен механизъм за нейното определяне.

В България заплатите са пет пъти по-ниски спрямо средната европейска заплата, отбеляза депутатът. Клисурска констатира, че трудът на българския работник е силно подценен и изтъкна, че в развитите европейски страни добавената стойност се връща в по-голяма степен при работника, отколкото при инвеститора и това по думите й превръща тези страни в притегателен център за работната сила.

Клисурска коментира, че за 2020 г. минималната часова ставка е 3,63 лв., което е означава, че под 20 процента от изработената добавена стойност се е връщала обратно при работника под формата на работна заплата.

Минималната работна заплата следва да се обвърже поне с 30 на сто от добавената стойност, настоя депутатът.

На въпрос на левицата, свързан с гарантирания минимален доход, и предстоящата бюджетна процедура за 2021 г., министър Сачева посочи, че такава промяна не се предвижда.

"Това не означава ограничаване на възможностите за адекватна подкрепа на хората, които са изпаднали в критична ситуация", посочи Сачева. Като примери в тази връзка бяха посочени помощите, отпускани на родителите на деца до 14 години, които трябва да останат вкъщи във връзка със здравните мерки по повод COVID-19, както и нови еднократни помощи, включително за родителите на осмокласниците.

"Имаме готовност за нови адекватни реакции при всяка нововъзникнала ситуация", коментира министър Сачева.

Тя информира, че в края на месец октомври пред Народното събрание ще бъде представен анализ за изработването на нов Кодекс за социална подкрепа, в който ще бъдат засегнати и тези теми.

Анализът е възложен на екип от Българската академия на науките и експерти на социалното министерство и ще бъде представен пред депутатите в срок до 31 октомври, разясни министърът.