Основният ни приоритет е да позиционираме България обратно в полезрението на американските инвеститори, и то в определени приоритетни сектори, защото години наред ние не сме били предпочитана дестинация по ред причини. От изключителна важност е да дадем ясен сигнал, че въпреки моментната политическа нестабилност България може да предложи ключови за американските компании ресурси и достъп до пазара на Европейският съюз с над 1,3 милиарда потребители. Разбира се, трябва да следваме и нашите инвестиционни приоритети, а те са свързани с привличане на нови инвестиции в сектори с висока добавена стойност. Това каза в интервю за БТА изпълнителният директор на Българската агенция за инвестиции (БАИ) Богдан Богданов.

БАИ организира в САЩ два международни бизнес и инвестиционни форума в рамките на проект "Утвърждаване на България като успешна инвестиционна дестинация" по Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 г. Събитията ще преминат под формата на роудшоу. Те са организирани съвместно с АмЧам България и са подкрепени от български предприемачи, акселератори, представители на стартъп екосистемата, специалисти по европейски грантове и представители на местната власт. Първата конференция, която ще се проведе днес в Сънивейл (близо до Сан Франциско), щата Калифорния, ще бъде фокусирана върху Ай Ти индустрията и стартъп компаниите. Форумът ще се състои в централата на най-големия акселератор в света "Плъг енд Плей" (Plug&Play). Втората локация е Портланд, щата Орегон, на 8 декември, и ще е с индустриална насоченост.

Изпълнителният директор на БАИ изтъкна, че САЩ е пазар, който приоритетно трябва да развиваме, в това число и заради факта, че все повече американски компании търсят алтернативни локации за развитие на своя бизнес в Европа, особено с оглед влошената в момента геополитическа обстановка. Търсят се най-вече локации, от които могат да обслужват своите клиенти в Европа, да имат достъп до ключови кадри и ноу-хау, локации, в които има необходимата експертиза, свързана с европейското законодателство. България в момента успешно се позиционира в района на Източна Европа и виждаме засилен интерес от Ай Ти компании, допълни Богданов.

По време на предстоящото роудшоу България ще се фокусира върху привличане на инвеститори от Ай Ти сектора и аутсорсинга, машиностроенето, енергетиката, електрониката - производство на прецизна механика и електроника.

Богданов съобщи, че се очаква в следващите месеци някои от американските проектите, които най-вече са насочени към Ай Ти индустрията, да се случат в България, но не се ангажира със срокове. Понякога такива проекти отнемат повече време и по тази причина не можем да потвърдим дали това ще се случи през следващите месец или два, каза изпълнителният директор на БАИ.

В областта на енергетиката все още нямаме проекти, които да са в напреднала фаза, каза Богданов. Водят се предварителни разговори с интерес към България от една страна за доставка на оборудване в енергийния сектор, като направленията са няколко - първо по проектите, които са заложени в националния План за възстановяване и устойчивост, като американските компании проявяват интерес към проектите и евентуалното им бъдещо развитие през следващите три години, допълни изпълнителният директор на БАИ. Той отбеляза, че тези проекти са свързани не само с доставка на оборудване за България, но и организирането на локално производство, което да е насочено към Европа. Крайно време е България да започне да използва предстоящи проекти за снабдяване на определено оборудване с конкретни изисквания към доставчиците да организират локално производство, допълни Богданов.

Той съобщи и за предстояща среща с американски компании с интерес в сектори, свързани с кръговата икономика, оборудване за рециклиране и производство на електричество от алтернативни източници. Срещите обаче са в начален етап и все още не можем да потвърдим за заявен интерес или конкретно намерение от страна на компаниите, посочи Богданов.

По отношение на инвестиционния процес в страната през следващата година, извън интереса на американските компании, изпълнителният директор на БАИ съобщи, че в момента се очаква няколко по-големи инвестиции да се реализират в България - до юни 2023 г., като това са основно производствени предприятия. Ай Ти секторът също се очаква да расте, но не с темповете, отчетени тази година. Ако обобщим, ще имаме забавяне на преките чуждестранни инвестиции, което се дължи на икономическата обстановка и високата стойност на финансовия ресурс, и това ще направи компаниите много по-предпазливи в инвестиционните си решения през следваща година, каза изпълнителният директор на БАИ. Въпреки това не смятаме да забавяме темпото и ще продължим с активната маркетингова дейност, за да подобряваме имиджа на България пред чужди и местни инвеститори, заяви Богданов.