Русия заема 4-то място в света по производство на електроенергия. Преди нея са Китай със 7 149 ТВтч или 26,9% от световното производство, САЩ - с 4 434 ТВтч или 16,7% световното производство, Индия - 1583 ТВтч или 5,9%, а Русия - с 1 113 TВтч или 4,2% от световното производство.

На пето место е Япония с 1050 ТВтч или 3,9 % от световното производство, сочат данните на Международната агенция по енергетиката (IEA), на които се позовава к.и.н. Владамир Сидорович от Центъра за анализи на Русия "Нова енергетика" в доклада си "Руският сектор на ВЕИ в международните сравнения. Слънчевата и вятърна енергетика."

Доклада на Владимир Сидорович може да прочетете ТУК >>

В него авторът прави сравнение на слънчевата и вятърна енергетика на Руската Федерация и другите страни по няколко различни параметри.

Русия изостава съществено от най-големи страни, производители на електроенергия по развитието на слънчева и вятърна енергетика.

3e-news.net

Като се позовава на данните на световната ВЕИ-асоциация - IRENA от 2019 г., авторът посочва, че например, ако по установена слънчева и вятърна мощност (сред посочените големи страни производителки) в МВт по данни от 2019 г., Китай застава начело с 415 550 МВт, САЩ - 164 124 МВт, Индия - 72 336 МВт, Япония - 65 626 МВт, то в Русия изградените мощности са само 1 166 МВт.

Към настоящия момент общият дял на слънчевата и вятърна енергетика в производството на електроенергия в света съставлява около 10%. По този показател разглежданите ВЕИ-сектори се доближават до атомната енергетика. През първото полугодие на 2020 година делът на слънцето и вятъра в Китай е бил 10%, в Индия - 10%, в САЩ - 12%, в ЕС - 21%, във Великобритания - 33%, в Бразилия - 10% и т.н.

Всички изследователи на енергийните пазари са единни в това, че през следващите години и десетилетия слънчевата и вятърна енергетика ще са лидери по ръст и делът им както по установена мощност в световната енергийна система, така и в производството на електроенергия бързо ще расте. Според повечето енергийни сценарии, слънчевата и вятърна енергетика ще са най-големите производители на електричество на Земята.

Например, в съответствие с последните прогнози, общият дял на слънчевата и вятърна енергетика в производството на електроенергия в света през 2050 г. ще достигне:

  • според BloombergNEF от октомври 2020 г. - 56%
  • според DNV GL от септември 2020 г. - 62%
  • според BP от септември 2020 г. - 35-64% (по трите сценария)
  • според Total от септември 2020 г. - 40 - 60% (два сценария).