Добивът на петрол в Русия през 2021 г. според очакването на Министерство на икономическото развитие ще се увеличи общо с 300 хил. до 512.4 милиона тона. Това е записано и в двата сценария на ведомството - базовия и консервативния.

В базовия сценарий за 2022 година се очаква ръст на добива на петрол от 549.8 млн. тона, а през 2023 и 2024 години повишението ще е до 556 млн. тона.

Както става ясно от прогнозата, добивът на газ през 2021 г. ще е 698.3 млрд. куб. м спрямо 694.3 млрд. куб м през 2020 г. (и в двата сценария). В базовия вариант за 2022 г. добивът на газ се предвижда да нарасне до 770.1 млрд. куб. м, през 2023 г. - до 801.7 млрд. куб. м, а през 2024 г. - до 826.2 млрд. куб. м. В консервативния вариант през 2022 г. е предвидено повишение на добива на синьото гориво до 743.1 млрд. куб. м, през 2023 г. - до 773.1 млрд., а през 2024 г. - до 795.1 млрд. куб. м.

Износът на петрол според базовия и консервативния сценарии през 2021 г. ще се понижи от 238.6 млн. тона през 2020 г. до 229.3 млн. тона. През 2022 г. експортът ще е 257 млн. тона в базовия сценарий или 258 млн. тона според консервативния, през 2023 г. - 266,2 или 268,2 млн. тона, през 2024 г. - 265.2 млн. тона в базовия сценарий, а според консервативния ще остане на ниво от 268.2 млн. тона.

3e-news.net