Производството на злато в Русия е нараснало от януари до март с 4,7 на сто спрямо първото тримесечие на миналата година до 60,82 тона, съобщи ТАСС, позовавайки се на информация в сайта на министерството на финансите. За същия период миналата година произведеното злато е било 4,33 тона.

Повишението с над 14 пъти в рамките на 1 година контрастира с резултатите при среброто. Там производството за първите 3 месеца на тази година е намаляло с 5,6 на сто спрямо миналата.

По-рано Руската централна банка съобщи, че обемът на международните (златно-валутните) резерви на страната към 12 юни 2020 година е бил 570,8 милиарда долара, което е с 1 процент или с 5,6 милиарда повече спрямо показателя към 5 юни.

На 1 юни 2019 година международните резерви на Русия са били 495,232 милиарда долара.

Международните резерви на Русия са високоликвидни чуждестранни активи, с които централната банка и правителството разполагат към отчетната дата. Те се състоят от чуждестранна валута, специални права на тираж - валутата на Международния валутен фонд (МВФ), резервна позиция в МВФ и монетарно злато. Целевото равнище на показателя е 500 милиарда долара.